Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Phòng Quản lý Chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị sự nghiệp công hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, được thành lập theo quyết định số 3413/QĐ-ĐHNL-TCCB ký ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng. Tiền thân là trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo quyết định số 796/QĐ-ĐHNL-TCHC ký ngày 04/06/2007 của Hiệu trưởng

Phòng Quản lý chất lượng được thành lập nhằm đảm bảo thực hiện khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của các bên liên quan, với phương châm chủ đạo “Liên tục đổi mới”.

Đảm bảo Chất lượng

Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện các dịch vụ về kiểm định chất lượng...

xem thêm
Khảo thí

Chủ trì xây dựng và ban hành các văn bản quản lý tiêu chuẩn hoá công tác khảo thí...

xem thêm

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Đạt chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Của Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - ĐHQG TP.HCM

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Khoa Chăn nuôi - Thú y

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Thú y

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Thú y

Khoa Công nghệ Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Công nghệ Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Công nghệ Thực phẩm

Khoa Kinh tế

Đánh giá Chương trình đào tạo

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Khoa Cơ khí Công nghệ

Đánh giá Chương trình đào tạo

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Khoa Nông học

Đánh giá Chương trình đào tạo

Kỹ sư Nông học
 

Kỹ sư Nông học

Bộ môn Công nghệ sinh học

Đánh giá Chương trình đào tạo

Kỹ sư Công nghệ Sinh học
 

Kỹ sư Công nghệ Sinh học

62

năm Hội nhập - Phát triển

15

Khoa / Bộ môn

887

Giảng viên - Viên chức

19274

Hecta

Tin tức - Sự kiện

Tổng hợp những thông tin mới liên quan tới các vấn đề về công tác Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục Đại học tại Việt Nam và trên Thế giới.
Đoàn đánh giá ngoài AUN-QA đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Đoàn đánh giá ngoài AUN-QA đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Từ ngày 10 đến ngày 12/12/2019, đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng giáo dục thuộc Mạng lưới các trường…

Hội thao Công đoàn chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019
Hội thao Công đoàn chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

Sáng ngày 11/11/2019, Công đoàn bộ phần phòng Quản lý chất lượng đã tham gia lễ khai mạc Hội thao…

Hội nghị quốc tế của Diễn đàn đảm bảo chất lượng đại học ASEAN (ASEAN-QA Forum)
Hội nghị quốc tế của Diễn đàn đảm bảo chất lượng đại học ASEAN (ASEAN-QA Forum)

Diễn đàn Đảm bảo chất lượng Asean – QA nằm trong chuỗi các hoạt động của dự án Asean –…

Hội nghị thường niên AUN-QA năm 2019
Hội nghị thường niên AUN-QA năm 2019

Phối hợp với mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), Hội nghị quốc…

Lớp tập huấn xây dựng CTĐT theo chuẩn đầu ra (OBE)
Lớp tập huấn xây dựng CTĐT theo chuẩn đầu ra (OBE)

Giáo dục và đào tạo theo Chuẩn đầu ra (Outcomes-Based Education – OBE) là một triết lý nền tảng hiện…