Kết quả phúc khảo điểm thi các môn thuộc BM. Lý luận chính trị học kỳ II, năm học 2019 – 2020
Kết quả phúc khảo điểm thi các môn thuộc BM. Lý luận chính trị học kỳ II, năm học 2019 – 2020

Các em vui lòng xem chi tiết bên dưới:

Kết quả phúc khảo học kỳ II, năm học 2019 - 2020