Hội thảo AUNILO lần thứ 16 và đào tạo năng lực bảo đảm chất lượng cho các thư viện ở Đông Nam Á
Hội thảo AUNILO lần thứ 16 và đào tạo năng lực bảo đảm chất lượng cho các thư viện ở Đông Nam Á

Phòng Quản lý chất lượng giới thiệu đến Quý Thầy Cô chương trình “16th AUNILO Meeting and Capability Training Quality Assurance for Southeast Asian Libraries

Đơn vị tổ chức: Thư viện Rizal, Trường Đại học Ateneo de Manila.
Hình thức: Trực tuyến qua Zoom.
Thời gian: Ngày 12-13/7/2021 (thứ hai và thứ ba)
Đăng ký tham gia: http://bit.ly/QA4SEALregistration

Để có thêm thông tin về công tác BĐCL thư viện và tạo kết nối với thư viện các trường Đại học trong mạng lưới thư viện các trường đại học Đông Nam Á, Quý Thầy Cô vui lòng đăng ký theo đường dẫn bên trên để được cung cấp ID và mật khẩu tham dự chương trình.

Phòng Quản lý chất lượng