Hội thảo khai thác nguồn tài nguyên thông tin mở phục vụ nghiên cứu, giảng dạy trong trường đại học
Hội thảo khai thác nguồn tài nguyên thông tin mở phục vụ nghiên cứu, giảng dạy trong trường đại học

Được sự tạo điều kiện của Nhà trường, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM sẽ phối hợp với Tiến sĩ Lê Trung Nghĩa tổ chức Hội thảo Khoa học về chủ đề rất được mọi người quan tâm: “KHAI THÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN MỞ PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Hội thảo đề cập đến nhiều vấn đề rất hot hiện nay, cụ thể như:
– Tìm kiếm và khai thác nguồn tài nguyên thông tin mở cho nghiên cứu, giảng dạy như thế nào để hiệu quả
– Hệ thống giấy phép nguồn mở, tính tương thích cúa các loại giấy phép và các lĩnh vực sử dụng giấy phép mở
– Thực hành cấp phép mở cho kết quả nghiên cứu
– Chia sẽ kết quả nghiên cứu…