Khởi động Chương trình tập huấn và tư vấn viết báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (phiên bản 3.0)
Khởi động Chương trình tập huấn và tư vấn viết báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (phiên bản 3.0)

Nhằm thực hiện kế hoạch số 782/KH-ĐHNL-QLCL ngày 20/4/2020 của trường về việc thực hiện Tự đánh giá cấp Chương trình đào tạo (CTĐT) theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA năm 2020, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên phụ trách công tác tự đánh giá cấp CTĐT về bộ tiêu chuẩn AUN-QA (phiên bản 3.0), xác định các lĩnh vực và nội dung cần cải thiện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tổ chức Chương trình tập huấn và tư vấn viết báo cáo tự đánh giá cấp CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (phiên bản 3.0) diễn ra từ 15/10 đến 20/12/2020, với 9 ngày làm việc. Chương trình tập huấn được chia làm 03 giai đoạn gồm:

Giai đoạn 1: Tập huấn mở rộng trong trường về bộ tiêu chuẩn AUN-QA (phiên bản 3.0).

Giai đoạn 2: Tập huấn và tư vấn riêng cho 04 khoa/bộ môn để rà soát và hiệu chỉnh CTĐT, tư vấn chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đánh giá chính thức CTĐT vào năm 2021.

Giai đoạn 3: Tư vấn viết và hiệu chỉnh báo cáo tự đánh giá (Self Assessment Reoport – SAR) cấp CTĐT cho 04 khoa/bộ môn.

Để khởi động cho chương trình tập huấn và tư vấn, lớp tập huấn mở rộng được tổ chức vào ngày 15/10/2020 với sự tham gia của hơn 100 viên chức là lãnh đạo, giảng viên và chuyên viên các đơn vị trong trường. Chương trình được sự tư vấn của ThS. Đào Phong Lâm, Đánh giá viên của AUN-QA, Kiểm định viên của Bộ GD&ĐT, Phó Giám đốc TT. Quản lý Chất lượng – Trường Đại học Cần Thơ.

Tại chương trình tập huấn, PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu khai mạc chương trình tập huấn và tặng hoa, gửi lời cảm ơn đến ThS. Đào Phong Lâm vì sự hỗ trợ, đồng hành của Thầy với Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM trong thời gian vừa qua.

Trong ngày làm việc đầu tiên, ThS. Đào Phong Lâm đã giới thiệu tiêu chuẩn AUN-QA đánh giá hệ thống ĐBCL cấp chương trình, phiên bản 3.0 (năm 2015) nhằm giúp Thầy Cô nắm được các nội hàm và yêu cầu tiêu chuẩn AUN-QA để viết SAR hiệu quả. Trong các ngày làm việc tiếp theo, ThS. Đào Phong Lâm hướng dẫn xây dựng Chuẩn đầu ra, thu thập minh chứng để giúp các đơn vị đang tự đánh giá có thể trình bày các chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu, xác định minh chứng cốt lõi và minh chứng phổ thông hỗ trợ báo cáo tự đánh giá (SAR) và tư vấn riêng cho từng nhóm chuyên trách. Đồng thời, ThS. Đào Phong Lâm cũng giúp Thầy Cô tại trường phân tích và tìm giải pháp khắc phục các bất cập của 4 CTĐT đã đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA vào năm 2019 nhằm xây dựng các giải pháp trước mắt và lâu dài giúp hạn chế và giải quyết các bất cập đã xác định.

Chuỗi các hoạt động tập huấn và tư vấn thành viên các nhóm chuyên trách tự đánh giá của các khoa/bộ môn đã góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao nhận thức về công tác ĐBCL trong nhà trường, đồng thời đạt được mục tiêu trong năm học 2020 – 2021 về mảng tự đánh giá và đánh giá ngoài các CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.