Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM nhận chứng nhận của tổ chức AUN-QA
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM nhận chứng nhận của tổ chức AUN-QA

Ngày 7/9/2018, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã đón nhận Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA từ đại diện của hội đồng AUN-QA.

Sau 63 năm thành lập và phát triển, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã và đang thực hiện sứ mạng là một trường đại học đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực giỏi chuyên môn và tư duy sáng tạo; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển, phổ biến, chuyển giao tri thức – công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế – xã hội của Việt Nam và khu vực. Từ đó, hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng là một trong những hoạt động trọng tâm của nhà trường trong tiến trình hội nhập, đáp ứng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực hiện nhiệm vụ giải trình về mặt chất lượng đối với các bên liên quan.

Từ năm 2016, Trường đã tham gia và trở thành thành viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN). Trường đã tiến hành tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn chất lượng của AUN (AUN Quality Assurance – AUN-QA) và đã được đoàn chuyên gia từ AUN đến đánh giá ngoài vào cuối tháng 12 năm 2017. Kết quả đánh giá cả 2 chương trình đào tạo ngành Thú Y và Công nghệ Thực phẩm chương trình tiên tiến đều đạt điểm kỳ vọng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, ngang tầm với các chương trình đào tạo trong khu vực.

Việc 02 chương trình đào tạo đầu tiên đạt chuẩn AUN-QA chính là bước đệm để nhà trường tiến hành thực hiện cải tiến chất lượng, tiếp tục đánh giá 04 chương trình tiếp theo trong năm 2019, tiến tới đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn AUN-QA và luôn giữ vững phương châm mà nhà trường đã đặt ra: “Chất lượng – Hội nhập – Phát triển”.

Hình ảnh của 2 giấy chứng nhận:

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA của ngành Công nghệ Thực phẩm, khoa Công nghệ Thực phẩm
Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN – QA của ngành Chăn nuôi – Thú y của khoa Chăn nuôi – Thú y

Tin, ảnh: Thúy Vân

Nguồn: voh.com.vn