Thông báo đăng ký hoãn thi học kì 1, năm học 2020-2021 cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
Thông báo đăng ký hoãn thi học kì 1, năm học 2020-2021 cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Để hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Phòng Quản lý chất lượng thông báo việc đăng ký hoãn lịch thi như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên hoãn thi trong kỳ thi học kì 1, năm học 2020-2021 do bị cách ly hoặc điều trị y tế do Covid-19 gây ra (không thuộc các trường hợp bị thôi học theo quy định hiện hành).

2. Quy trình và thẩm quyền giải quyết:

Bước 1: Sinh viên đăng ký hoãn thi và kèm theo các minh chứng tại biểu mẫu https://tinyurl.com/hoanthi2020;

Bước 2: Phòng QLCL tiếp nhận đăng ký và các minh chứng, trình Ban Giám hiệu và “Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra” xem xét, quyết định.

Bước 3: Phòng QLCL trả kết quả cho sinh viên theo quy định.

3. Thời gian giải quyết:

Sinh viên gửi yêu cầu hoãn thi trước ngày thi.

Phòng QLCL giải quyết trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và trả lời qua email, số điện thoại.

Chi tiết thông báo:

Đăng ký hoãn thi học kỳ I, năm học 2020 - 2021