Đánh giá AUN-QA trong tháng hai và kế hoạch cho tháng ba
Đánh giá AUN-QA trong tháng hai và kế hoạch cho tháng ba

Kể từ khi thực hiện đánh giá AUN-QA bằng phương thức trực tuyến trong năm 2020, AUN-QA đã không ngừng cải tiến trong các hoạt động và đã có 50 chương trình đánh giá AUN-QA được lên kế hoạch trong năm 2021.

Tháng 2 năm 2021, 4 chương trình đánh giá đã được thực hiện tại các trường đại học từ Indonesia và Philippines, bao gồm:

  • Đại học Hasanuddin, Indonesia: ngày 1 – 5 tháng 2
  • Học viện Công nghệ Philippines, Philippines: ngày 8 – 12 tháng 2
  • Đại học Muhammadiyah Malang, Indonesia: ngày 8 – 12 tháng 2
  • Đại học Trisakti, Indonesia: ngày 15 – 19 tháng 2

Vào tháng 3, các chương trình đánh giá trực tuyến AUN-QA sẽ được tổ chức tại Philippines, Thái Lan và Việt Nam, bao gồm:

  • Đại học Thái Nguyên, Việt Nam: ngày 1 – 5 tháng 3
  • Đại học Viễn Đông, Philippines: ngày 8 – 12 tháng 3
  • Học viện Quốc gia về Quản lý phát triển, Thái Lan: ngày 15 – 19 tháng 3
  • Đại học Cần Thơ, Việt Nam: ngày 22 – 26 tháng 3

Để chuẩn bị tốt hơn cho công tác đánh giá ngoài từ xa theo kế hoạch, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cử đoàn công tác gồm phòng QLCL và các trưởng nhóm tự đánh giá của các khoa đến quan sát, học hỏi kinh nghiệm tại Trường Đại học Cần Thơ trong đợt đánh giá vào khoảng cuối tháng 3/2021.

Phòng Quản lý chất lượng lược dịch

Nguồn: http://www.aunsec.org/pressroom_news123.php