HỘI ĐỒNG AUN-QA BAN HÀNH BỘ TIÊU CHUẨN AUN-QA 4.0 CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG AUN-QA BAN HÀNH BỘ TIÊU CHUẨN AUN-QA 4.0 CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu: Việc ban hành bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0 tạo nhằm cải tiến cách tiếp cận đánh giá chất lượng cấp chương trình đào và để phù hợp với xu hướng giáo dục đại học hiện nay.

2. Quá trình ban hành bộ tiêu chuẩn:

– Tháng 03 năm 2019, nhóm hiệu chỉnh do PGS.TS. Tan Kay Chuan, thành viên nhóm chuyên gia của AUN-QA tiến hành đề xuất các hoạt động cải tiến Bộ tiêu chuẩn theo theo nguyên tắc “liên tục cải tiến”.
– Thứ năm, ngày 11 tháng 06 năm 2020, Hội đồng AUN-QA đã phê duyệt và ban hành Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0 cấp chương trình đào tạo sau khi đã xem xét cẩn thận.
– Tổng biên tập cho dự dán này là PGS.TS. Tan Kay Chuan, Đại học Quốc gia Singapore và Hội đồng hiệu chỉnh bao gồm GS. Ir. Shahrir Abdullah (UKM), GS. Satria Bijaksana (ITP), GS.TS. Kalmowan Lueprasert (KMUTNB), PGS.TS. Ngô Văn Thuyên (HCMUTE), PGS.TS. Arnel Onesimo (DLSU), TS. Wyona Patalinghug (DLSU), PGS. Chavalit Wongse-ek (MU).

3. Sự thay đổi trong phiên bản 4.0:

Theo PGS.TS. Tan Key Chuan, phiên bản 4.0 của bộ tiêu chuẩn chất lượng cấp chương trình đào tạo được cập nhật những nội dung quan trọng như: OBE, đổi mới sáng tạo và cần phải phát triển tinh thần khởi nghiệp của người học. Điểm nhấn quan trọng của bộ tiêu chuẩn 4.0 này chính là việc cần thiết phải có được phản hồi từ các bên liên quan để bắt đầu một chu trình lập kế hoạch cải tiến tiếp theo và tiến hành các hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục.
Phiên bản mới cũng được xây dựng tinh gọn hơn so với bộ tiêu chuẩn 3.0. Tổng số tiêu chuẩn giảm từ 11 xuống còn 8 và từ 62 tiêu chí giảm còn 53. Nhìn chung, bộ tiêu chuẩn mới dễ tiếp cận hơn vì được đơn giản hóa. Bộ tiêu chuẩn mới cũng tập trung nhiều vào việc hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đạt được kết quả đầu ra của chương trình đào tạo.

4. Thời gian áp dụng: Hội đồng AUN-QA sẽ có thông báo chính thức về lộ trình áp dụng trong thời gian sắp tới.

Nguồn: http://www.aunsec.org/pressroom_news16.php

Phòng QLCL lược dịch