Hội nghị thường niên AUN-QA năm 2019
Hội nghị thường niên AUN-QA năm 2019

Phối hợp với mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), Hội nghị quốc tế AUN-QA năm 2019 do trường đại học De La Salle đăng cai tổ chức tại khách sạn Dusit Thani Manila, Philippines diễn ra vào ngày 03 và 04 tháng 03 năm 2019. Cuộc họp ban lãnh đạo đảm bảo chất lượng diễn ra sau đó một ngày, vào ngày 06/03/2019 tại trường Đại học Philippines.

PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn và ThS. Võ Ngàn Thơ tham dự hội nghị

Với chủ đề “Ứng dụng hay không ứng dụng: Giáo dục dựa trên kết quả học tập và văn hóa đảm bảo chất lượng trong thực tiễn”, hội nghị năm 2019 quy tụ hơn 450 đại biểu các nước Đông Nam Á và nhiều khu vực khác tham dự. Các diễn giả đã chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục và hoạt động giáo dục thực tiễn dựa trên kết quả học tập từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Tiếp đó, vào ngày 6/3/2019, cuộc họp ban lãnh đạo đảm bảo chất lượng được tiến hành để thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng. Cuộc họp có sự tham gia của 97 thành viên bao gồm các nhà lãnh đạo đảm bảo chất lượng, chuyên gia AUN-QA, Hội đồng AUN-QA, nhóm chuyên trách kỹ thuật và Hội đồng thư ký AUN-QA. Cuộc họp tổng kết các hoạt động năm 2018, nêu ra các vấn đề còn tồn tại và thông qua các giải pháp khắc phục; trao đổi nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến khung đảm bảo chất lượng, quan hệ giữa đảm bảo chất lượng và khung xếp hạng, về cách thức lập kế hoạch chiến lược và chuẩn bị có hiệu quả cho việc đánh giá AUN-QA cấp chương trình đào tạo.