Hội thảo trực tuyến SHARE: Chuyên gia của AUN-QA chia sẻ về mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục trực tuyến
Hội thảo trực tuyến SHARE: Chuyên gia của AUN-QA chia sẻ về mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục trực tuyến

Trong chuỗi hội thảo trực tuyến để đối thoại về chính sách với chủ đề “Looking Ahead to an ASEAN Higher Education Space”, chuyên gia của tổ chức AUN-QA, ông Johnson Ong Chee Bin đã được mời làm diễn giả tại phiên thảo luận F “Quality Standards for Online and Distance Higher Education”.

Trong phiên này, ông Johnson đã chia sẻ về mô hình đảm bảo đảm chất lượng cho việc dạy và học trực tuyến dựa theo mô hình đảm bảo chất lượng của AUN (AUN-QA). Mô hình này nhằm hướng dẫn thực hiện mô hình giáo dục đại học trực tuyến mà không ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Mô hình đảm bảo chất lượng cho việc dạy và học trực tuyến bao gồm: thiết kế chương trình học tập, công nghệ và cơ sở vật chất, và các dịch vụ hỗ trợ. Các chỉ số chất lượng trong mỗi yếu tố chính được giới thiệu để đo lường và giám sát chất lượng giáo dục đại học trực tuyến.

Một số thông tin về Hội thảo SHARE

Hội thảo trực tuyến được điều hành bởi TS. Hazman Shah Abdullah, cựu Phó Giám đốc điều hành về Bảo đảm chất lượng tại Cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục Malaysia (MQA) và Cố vấn kỹ thuật tại Mạng lưới bảo đảm chất lượng ASEAN (AQAN).

Hai diễn giả khác là TS. Esther Huertas Hidalgo, Trưởng Phòng đánh giá chất lượng tại AQU Catalunya, Cơ quan bảo đảm chất lượng tại Đại học Catalunya, Tây Ban Nha và ông Ricardo Palo, Giám đốc điều hành Hiệp hội kiểm định chất lượng trường học, cao đẳng và đại học Philippines, Philippines.

TS. Esther sẽ giải thích về các Tiêu chuẩn và nguyên tắc của Châu Âu (ESG) từ góc độ trực truyến và chia sẻ một số ý tưởng về đánh giá điện tử khi tham gia vào dự án TeSLA (http://tesla-project.eu/) và xuất bản tài liệu “Framework for the quality assurance of e-assessment”.

Ông Ricardo nói về tác động của đại dịch COVID-19 đối với tình hình giáo dục đại học tại Philippines và chia sẻ những hiểu biết về sự thay đổi môi hình theo hướng bình thường mới để bảo đảm chất lượng trong các trường đại học và các cơ quan kiểm định.

Để xem đầy đủ phiên thảo luận của ông Johnson, vui lòng xem tại đường dẫn: https://bit.ly/PD11SessionF

Phòng QLCL lược dịch
Nguồn: http://www.aunsec.org/pressroom_news24.php