Khóa học “Tiếp cận và triển khai đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo các Bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế”
Khóa học “Tiếp cận và triển khai đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo các Bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế”

Nhằm hỗ trợ các Cơ sở giáo dục (CSGD) trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên phụ trách hoạt động đánh giá/kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT), Viện đào tạo Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM (IEI) đã tổ chức khai giảng Khóa học “Tiếp cận và triển khai đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo các Bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế”.

Chương trình được tổ chức từ ngày 06 đến 07/10/2020 tại Trụ sở IEI, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình có sự tham gia của hơn 40 học viên đến từ 10 CSGD, hiện đang là lãnh đạo các phòng ban chức năng/khoa, giảng viên, chuyên viên phụ trách công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) tại đơn vị. Đại diện trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có sự tham gia của phòng Quản lý chất lượng, phòng Đào tạo và các các khoa/bộ môn có CTĐT sẽ được đánh giá ngoài theo chuẩn AUN-QA vào năm 2021 gồm: bộ môn Công nghệ Hoá học, khoa Môi trường và Tài nguyên, khoa Thuỷ sản, khoa Lâm nghiệp. Tham gia giảng dạy khóa học là đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong triển khai và đánh giá/kiểm định chất lượng CTĐT theo các bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Nội dung của khóa tập huấn bao gồm:

1. Giới thiệu bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT theo MOET và AUN-QA (cập nhật version 4.0 và hình thức đánh giá trực tuyến) do TS. Huỳnh Khả Tú, Trưởng phòng Bảm đảm Chất lượng Giáo dục, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM trình bày.

2. Giới thiệu bộ tiêu chuẩn kiểm định của ABET và kinh nghiệm thực tế tại Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM do GS.TS. Võ Văn Tới, Trợ lý Ban Giám hiệu về Phát triển Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ Sức khoẻ và Sự sống, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM trình bày.

3. Giới thiệu bộ tiêu chuẩn kiểm định của FIBAA do TS. Nguyễn Duy Mộng Hà, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM, đánh giá viên của FIBAA trình bày.

4. Hướng dẫn rà soát, cải tiến các mảng hoạt động và triển khai tự đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn do TS. Huỳnh Khả Tú, Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM và TS. Bùi Thị Hồng Hạnh, Viện trưởng IEI, ĐHQG-HCM trình bày.

Việc tham gia khóa học này đã giúp các thành viên là đại diện phòng QLCL, phòng đào tạo và các khoa/bộ môn của nhà trường trang bị được những kiến thức tổng quan về nội dung, cách thức đánh giá của các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT, AUN-QA, ABET và FIBAA. Ngoài ra, đại diện của các khoa/bộ môn có CTĐT chuẩn bị đánh giá ngoài vào năm 2021 cũng có được cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch chuẩn bị và triển khai hoạt động tự đánh giá chất lượng các CTĐT tại đơn vị.