Khóa tập huấn trực tuyến về Quản lý bảo đảm chất lượng trong đào tại đại học tại Australia
Khóa tập huấn trực tuyến về Quản lý bảo đảm chất lượng trong đào tại đại học tại Australia

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Chính phủ Australia, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại sự quán Australia tổ chức khoá tập huấn trực tuyến nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giảng viên về quản lý chất lượng bên trong đối với các chương trình đào tạo thông qua kinh nghiệm quản lý chất lượng với các chương trình đạo của Cơ quan Tiêu chuẩn và Chất lượng giáo dục đại học (TEQSA – Tertiary Education Quality Standards Agency).

Trưa ngày 10/5, Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với TEQSA khai mạc Khóa tập huấn trực tuyến về Quản lý bảo đảm chất lượng trong đào tại đại học tại Australia cho đại diện các cơ sở giáo dục đại học theo hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom. Khoá tập huấn được tổ chức trong 04 buổi, trong khoảng thời gian từ ngày 10/5/2021 đến ngày 21/5/2021. Đại diện Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và ThS. Võ Ngàn Thơ, Trưởng phòng Quản lý chất lượng cùng tham dự khoá tập huấn.

Nội dung của lớp tập huấn gồm:

1. Tầm quan trọng của Cơ quan Tiêu chuẩn và Chất lượng (TEQSA) trong kiểm soát và đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học ở Australia do TS. Karen Treloar, Giám đốc Ban Cam kết và TS. Emily Goode, Quản lý khối Tổ chức chuyên nghiệp và quốc tế trình bày. Các vấn đề chính được đề cập:

– Quá trình hình thành và phát triển của TEQSA;

– Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học: Chuẩn giáo dục đại học 2021, Khung trình độ Australia, Phương pháp tiếp cận cơ bản, Khung đánh giá rủi ro, Mô hình quản lý theo trường và Kết hợp với các tổ chức nghề nghiệp trong ngành;

– Quy định trong thời kỳ dịch bệnh Covid: Ứng phó của TEQSA đối với COVID-19, Đảm bảo và nâng cao chất lượng và học trực tuyến.

2. Kiểm định chương trình đào tạo do do TS. Karen Treloar, Giám đốc Ban Cam kết và TS. Emily Goode, Quản lý khối Tổ chức chuyên nghiệp và quốc tế trình bày. Các vấn đề chính được đề cập:

– Thẩm quyền tự kiểm định: Các yêu cầu tuyệt đối, Các tiêu chí để cân nhắc, đánh giá và Hướng dẫn đăng ký dành cho các cơ sở đào tạo;

– Cách thức TEQSA thực hiện kiểm định chương trình đào tạo;

– Quy trình đánh giá công tác kiểm định chương trình;

– Công tác kiểm định và Khung trình độ Australia;

– Vai trò của các chế tài về quản lý;

– Dữ liệu đăng ký quốc gia.

3. Bảo đảm chất lượng nội bộ trong trường đại học Australia do TS. Dawn Gilmore, Giám đốc Chất lượng và Cải tiến đào tạo trực tuyến RMIT và bà Robyn Adams, Thư ký Trường Đại học Notre Dame trình bày. Các vấn đề chính được đề cập:

– Bảo đảm chất lượng nội bộ liên quan đến những quy trình do các đơn vị/cơ sở thiết lập và thực hiện để đánh giá và đảm bảo chất lượng những dịch vụ/hoạt động của họ;

– Các tiêu chuẩn và Công cụ: Chuẩn giáo dục đại học, Khung trình độ Australia, Khung đánh giá rủi ro.

4. Các tiêu chuẩn đối với Cơ sở Giáo dục Đại học và Đánh giá Rủi ro do do TS. Karen Treloar, Giám đốc Ban Cam kết và TS. Emily Goode, Quản lý khối Tổ chức chuyên nghiệp và quốc tế trình bày. Các vấn đề chính được đề cập:

– Các mục tiêu của Đạo luật TEQSA;

– Khung Chuẩn Giáo dục Đại học;

– Khung Khung quản lý và giám sát rủi ro trong GDĐH của TEQSA;

– Theo dõi các khía cạnh hoạt động quản lý của TEQSA.

Mặc dù cách thức tổ chức và quản lý chất lượng có một số điểm khác biệt với thực trạng tại Việt Nam, nhưng khoá tập huấn đã giúp nhà trường tham khảo một số thành tố trong khung đảm bảo chất lượng bên trong của TEQSA và các chỉ số nhằm đánh giá và kiểm soát rủi ro, cũng như có được cơ hội học tập kinh nghiệm từ các trường bạn.

Phòng Quản lý chất lượng