Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc: Người lao động tự giác thực hiện
Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc: Người lao động tự giác thực hiện

Người lao động cần tự giác thực hiện những việc sau nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh COVID-19.

Nguồn: infographics.vn