Tập Huấn “Xây Dựng Và Vận Hành Hệ Thống Đảm Bảo Chất Lượng Bên Trong Tại Các Trường Đại Học”
Tập Huấn “Xây Dựng Và Vận Hành Hệ Thống Đảm Bảo Chất Lượng Bên Trong Tại Các Trường Đại Học”

Nhằm giúp các cơ sở giáo dục (CSGD) đại học trang bị kiến thức cơ bản về việc xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng (ĐBCL) bên trong, cũng như cung cấp mô hình thực tiễn tốt để giúp trường hoàn thiện hệ thống và có sự chuẩn bị tốt nhất cho công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài, Viện Quản trị Đại học, ĐHQG-HCM phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) tổ chức khóa tập huấn “xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại các trường đại học”.

Chương trình tập huấn được tổ chức từ ngày 24 đến 25/09/2020 tại Hội trường tầng 9, tòa nhà Sacom Chip Sang (SCS Building): Lô T2-4, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9. Chương trình có sự tham gia của 16 đại diện CSGD, hơn 100 cán bộ, giảng viên, nhân viên của các CSGD đang trực tiếp thực hiện công tác vận hành hệ thống ĐBCL tại đơn vị của mình. Đại diện trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có sự tham gia của ThS. Võ Ngàn Thơ, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng, ThS. Đoàn Ngọc Thuận, Chuyên viên phòng Quản lý chất lượng và KS. Ngô Công Hậu, Nhân viên phòng Quản lý chất lượng.

Nội dung của khóa tập huấn bao gồm:

1. Giới thiệu cơ sở xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong; Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và định hướng hoạt động của bộ phận ĐBCL bên trong; Cách thức vận hành hệ thống ĐBCL bên trong; Rà soát và cải tiến hệ thống ĐBCL bên trong do PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm trình bày.

2. Kinh nghiệm xây dựng và triển khai hệ thống ĐBCL tại Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM do TS. Huỳnh Khả Tú, Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM trình bày.

3. Kinh nghiệm về thực tế triển khai hệ thống ĐBCL bên trong (IQA) tại trường Đại học Hutech do GVC.ThS. Nguyễn Thị Sáu – Giám đốc Trung tâm Đảm bảo Chất lượng HUTECH trình bày.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức bố trí nhiều hoạt động sáng tạo để thu hút người tham gia chủ động tìm hiểu, nêu ý kiến thắc mắc, góp ý và tạo điều kiện để người tham gia từ các CSGD khác nhau có thể làm quen, kết nối với nhau trong công tác vận hành hệ thống ĐBCL bên trong. Cuối chương trình, Ban Tổ chức giải đáp những câu hỏi và trao giấy chứng nhận cho người tham gia đầy đủ chương trình tập huấn.

Sau khi hoàn thành khoá tập huấn, Phòng Quản lý chất lượng sẽ tiến hành rà soát và cải tiến hệ thống ĐBCL bên trong bao gồm xây dựng các chính sách, quy trình, công cụ phục vụ, xây dựng hệ thống thông tin, tổ chức mạng lưới ĐBCL bên trong, xây dựng kế hoạch chiến lược ĐBCL, các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn để thực hiện tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Phòng Quản lý chất lượng