Diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA 2021
Diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA 2021

AUN-QA sẽ tổ chức diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA 2021 với chủ đề “The Way Forward: Assuring Quality in Diverse and Remote Learning Environments” vào ngày 2-3 tháng 12 năm 2021. Diễn đàn được tổ chức bởi Hiệp hội Đảm bảo Chất lượng khu vực Đông Nam Á (ASEAN-QAA) phối hợp với Mạng lưới Đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học Malaysia (MyQAN), Cơ quan Công nhận Tài chính (FAA) và chủ trì bởi Đại học Tenaga Nasional (UNITEN), Malaysia.

Diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA sẽ cung cấp cho những người thực hiện công tác đảm bảo chất lượng, các chuyên gia giáo dục đại học, các nhà nghiên cứu và các bên liên quan trên toàn khu vực Đông Nam Á và hơn hết là việc thảo thuận các vấn đề cấp bách đang diễn ra ở các cơ sở giáo dục đại học (HEIs) do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 trong năm qua. Diễn đàn tập trung thảo luận về đa dạng, đổi mới phương pháp dạy-học từ xa được HEIs áp dụng để đảm bảo tính linh hoạt và đáp ứng hầu hết nhu cầu của người học trong giai đoạn này.

Sự diện được tổ chức trực tuyến trong hai ngày qua phần mềm Zoom và để tham gia, Quý Thầy Cô vui lòng đăng ký qua biểu mẫu: https://forms.gle/rCs2o6HibG8iX1u96

Thông tin chi tiết về chương trình được đính kèm bên dưới đây:

ASEAN-QA Forum 2021_invitation_registration