Nong Lam University - Ho Chi Minh City

Quality Management office

Quality Management office (QMO) is devoted to Nong Lam University - Ho Chi Minh City as an education - training, science - technology unit. It was etablished under Decision No.3413/QD-DHNL-TCCB dated 10th October, 2017, formerly was the Center for Testing and Quality Assurance (CET-QA) President’s Decision No.796/QD-DHNL-TCHC dated 04th June, 2007.

QMO was etablished to assure quality requirements and to enhance stakeholders' satisfaction, with the motto “Continuous innovation”.

Qualtity assurance

Implementing educational quality assurance, implementing quality accreditation services…

Readmore
Educational testing

Elaborating and implementing legal standardized management documents for educational testing…

Readmore

Nong Lam University - Ho Chi Minh City

Giấy chứng nhận thành viên AUN-QA

Của Mạng lưới bảo đảm chất lượng đại học ASEAN

Giấy chứng nhận thành viên AUN-QA

Nong Lam University - Ho Chi Minh City

Certificate of Institutional Accreditation

Của Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - ĐHQG TP.HCM

Certificate of Institutional Accreditation

Faculty of Animal science - Veterinary medicine

The certificate of AUN-QA standard

Bachelor of Veterinary Medicine

The certificate of AUN-QA standard of Bachelor of Veterinary Medicine

Faculty of Food Science and Technology

The certificate of AUN-QA standard

Bachelor of Engineering in Food Technology

The certificate of AUN-QA standard of Bachelor of Engineering in Food Technology

Faculty of Economics

The certificate of AUN-QA standard

Bachelor of Agricultural Economics

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Faculty of Engineering and Technology

The certificate of AUN-QA standard

Bachelor of Engineering in Agricultural Product - FPPE

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Faculty of Agronomy

The certificate of AUN-QA standard

Bachelor of Science in Agronomy

Kỹ sư Nông học

Department of Biotechnology

The certificate of AUN-QA standard

Engineering of Biotechnology

Kỹ sư Công nghệ Sinh học

62

Years of Integration - Development

15

Faculty / Department

887

Lecturers - Officials

19274

Hectare

News - events

Updates relevant domestic and international educational testing and quality assurance news.
Hội nghị quốc tế của Diễn đàn đảm bảo chất lượng đại học ASEAN (ASEAN-QA Forum)
Hội nghị quốc tế của Diễn đàn đảm bảo chất lượng đại học ASEAN (ASEAN-QA Forum)

Diễn đàn Đảm bảo chất lượng Asean – QA nằm trong chuỗi các hoạt động của dự án Asean –…