Danh mục minh chứng bổ sung PH Ninh Thuận
Giai đoạn 2012-2016

# Mã MC TT Tên minh chứng Ng ban hành Đ.Vị ban hành
# Mã MC TT Tên minh chứng Ng ban hành Đ.Vị ban hành
1 H1.1.2.1-NT 1 Thông báo kết luận của ban thường vụ Tỉnh ủy về đề án 24/8/2017 Ủy ban Nhân dân Tỉnh Ninh Thuận
2 2 Báo cáo tóm tắt về việc triển khai ý kiến chỉ đạo Ủy ban Nhân dân Tỉnh Ninh Thuận
3 3 Báo cáo sơ kết hoạt động năm 2010-2015 và kế hoạch phát triển Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận giai đoạn 2015-2020 15/7/2015 Phân hiệu Ninh Thuận
4 H2.2.1.2-NT 1 Công văn về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong nhà trường 22/2/2017 Phân hiệu Ninh Thuận
5 2 Công văn về việc thực hiện quy chế công vụ, giờ làm việc và thực hiện việc đeo thẻ và kiểm tra việc đeo thẻ 22/2/2017 Phân hiệu Ninh Thuận
6 H2.2.1.3-NT 1 Thông báo về việc xây dựng đề án vị trí việc làm và bản thống kê công việc cá nhân 9/4/2015 Trường ĐHNL TP. HCM
7 2 Bảng phân công nhiệm vụ bộ phận Đào tạo 20/9/2017 Phân hiệu Ninh Thuận
8 H2.2.2.1-NT 1 Kế hoạch tập huấn công tác HSSV cho cán bộ quản lý P. CTSV - TL. QLSV các Khoa /BM với các chuyên viên Phân hiệu Ninh Thuận năm 2015 5/6/2015 Phòng CTSV trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
9 2 Kế hoạch tập huấn công tác HSSV cho cán bộ quản lý P. CTSV - TL. QLSV các Khoa /BM với các chuyên viên Phân hiệu Ninh Thuận, Phân hiệu Gia Lai năm 2016 14/6/2016 Phòng CTSV trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
10 H4.4.1.1-NT 1 Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn phục vụ tuyển sinh năm 2016 24/3/2016 Phân hiệu Ninh Thuận
11 2 Công văn đề nghị xã/phường phát thanh thông tin tuyển sinh; CV đề nghị các sở giáo dục hỗ trợ niêm yết thông tin tuyển sinh 24/3/2016 Phân hiệu Ninh Thuận
12 3 Kế hoạch tổ chức thu hồ sơ tuyển sinh nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ sung năm 2016 26/7/2016 Phân hiệu Ninh Thuận
13 4 Phương án và quy trình thu hồ sơ tuyển sinh năm 2016 22/7/2016 Phân hiệu Ninh Thuận
14 5 Hợp đồng quảng cáo, phát sóng các số 35, 39, 40, 41 với các đài phát thanh Ninh Thuận, Phú Yên, Lâm Đồng, Bình Thuận Phân hiệu Ninh Thuận
15 6 CV trả lời về việc xác định ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 10/4/2017 Phân hiệu Ninh Thuận
16 7 Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn phục vụ tuyển sinh năm 2017 14/4/2017 Phân hiệu Ninh Thuận
17 8 Công văn đề nghị xã/phường phát thanh thông tin tuyển sinh; CV đề nghị các sở giáo dục, các trường THPT hỗ trợ niêm yết thông tin tuyển sinh 14/4/2017 Phân hiệu Ninh Thuận
18 9 Công văn về việc tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai, khắc phục sự cố môi trường biển, đảo 7/8/2014 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
19 10 Kế hoạch về việc tổ chức lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp và kỹ năng quản trị cuộc sống sinh viên 26/11/2015 Phân hiệu Ninh Thuận
20 11 Công văn về việc mời tham dư hội thảo cung cấp thông tin về điện hạt nhân cho các trường đại học, cao đẳng tại Ninh Thuận 19/5/2016 Ban quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
21 12 Công văn về việc tổ chức lớp chuyên đề ứng dụng Mapinfo và Microstation 30/11/2016 Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng địa chính
22 13 kế hoạch phối hợp công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam tập huấn kỹ năng cho sinh vên Phân hiệu ĐH Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận 30/11/2016 Phân hiệu Ninh Thuận
23 14 Quyết định: V/v buộc thôi học sinh viên thuộc Khoa Chăn nuôi thú y do vi phạm quy chế vào học kỳ I năm 2016-2017 (kèm danh sách chỉ tính các mã lớp hai ký tự cuối NT) 31/7/2017 Trường ĐHNL TP. HCM
24 15 Quyết định: V/v buộc thôi học sinh viên thuộc Khoa Công nghệ thực phẩm do vi phạm quy chế vào học kỳ I năm 2016-2017 (kèm danh sách chỉ tính các mã lớp hai ký tự cuối NT) 31/7/2017 Trường ĐHNL TP. HCM
25 16 Quyết định: V/v buộc thôi học sinh viên thuộc Khoa Nông học do vi phạm quy chế vào học kỳ I năm 2016-2017 (kèm danh sách chỉ tính các mã lớp hai ký tự cuối NT) 7/8/2017 Trường ĐHNL TP. HCM
26 17 Quyết định: V/v buộc thôi học sinh viên thuộc Khoa Quản lý đất đai và Bất động sản do vi phạm quy chế vào học kỳ I năm 2016-2017 (kèm danh sách chỉ tính các mã lớp hai ký tự cuối NT) 7/8/2017 Trường ĐHNL TP. HCM
27 18 Quyết định: V/v buộc thôi học sinh viên thuộc Khoa Thủy sản do vi phạm quy chế vào học kỳ I năm 2016-2017 (kèm danh sách chỉ tính các mã lớp hai ký tự cuối NT) 7/8/2017 Trường ĐHNL TP. HCM
28 19 Quyết định: V/v buộc thôi học sinh viên thuộc Khoa Môi trường và Tài nguyên do vi phạm quy chế học vụ - hết thời gian đào tạo vào học kỳ I năm 2016-2017 (kèm danh sách chỉ tính các mã lớp hai ký tự cuối NT) 7/8/2017 Trường ĐHNL TP. HCM
29 20 Quyết định: V/v buộc thôi học sinh viên thuộc Khoa Công nghệ thông tin do vi phạm quy chế vào học kỳ I năm 2016-2017 (kèm danh sách chỉ tính các mã lớp hai ký tự cuối NT) 7/8/2017 Trường ĐHNL TP. HCM
30 21 Quyết định: V/v buộc thôi học sinh viên thuộc Khoa Kinh tế do vi phạm quy chế vào học kỳ I năm 2016-2017 (kèm danh sách chỉ tính các mã lớp hai ký tự cuối NT) 7/8/2017 Trường ĐHNL TP. HCM
31 22 Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên các ngành Quản lý đất đai, Quản lý môi trường và Du lịch sinh thái, Công nghệ thông tin tại Phân hiệu Ninh Thuận năm 2015 26/11/2015 Phân hiệu Ninh Thuận
32 TC 6,1 Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý sinh viên nội, ngoại trú áp dụng tại Phân hiệu Ninh Thuận 5/8/2016 Phân hiệu Ninh Thuận
33 H6.6.2.1-NT Bảng thống kê người học thuộc đối tượng chính sách được hưởng chế độ theo quy định trong giai đoạn 2012-2016 3/11/2017 Phân hiệu Ninh Thuận
34 H6.6.3.1-NT 1 Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng và đối thoại với sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận năm học 2014-2015 6/7/1905 Phân hiệu Ninh Thuận
35 2 Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên năm học 2014-2015 8/10/2014 Phân hiệu Ninh Thuận
36 3 Kế hoạch tổ chức đối thoại Lãnh đạo Phân hiệu với sinh viên năm học 2015-2016 tại Phân hiệu Ninh Thuận 20/10/2015 Phân hiệu Ninh Thuận
37 4 Kế hoạch tổ chức đối thoại Lãnh đạo Phân hiệu với sinh viên năm học 2016-2017 tại Phân hiệu Ninh Thuận 18/10/2016 Phân hiệu Ninh Thuận
38 H6.6.3.2-NT Bảng thống kê số lượng khen thưởng, kỷ luật, xử lý vi phạm… người học trong giai đoạn 2012-2016 3/11/2017 Phân hiệu Ninh Thuận
39 H7.7.3.1-NT Kế hoạch tập huấn nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Phân hiệu Ninh Thuận 18/9/2017 Phân hiệu Ninh Thuận
40 H10.10.1.1-NT 1 Hợp đồng thỏa thuận về việc sử dụng điện nước của Phân hiệu Ninh Thuận 31/12/2015 Phân hiệu Ninh Thuận
41 2 Các QĐ cử người dẫn sinh viên đi học thực hành trong Trường ĐH Nông lâm TP. HCM giai đoạn 2015-2017 ( kèm công văn gửi ký túc xá) 2015-2017 Phân hiệu Ninh Thuận
42 3 Các công văn gửi các công ty, cơ quan về việc đề nghị cho sinh viên đi thực tập giai đoạn 2016-2017 2016-2017 Phân hiệu Ninh Thuận