Bước 1: Truy cập vào đường dẫn https://dkmh.hcmuaf.edu.vn, thực hiện đăng nhập vào hệ thống.
(1) Gõ mã số sinh viên
(2) Gõ mật khẩu
(3) Chọn “Đăng nhập”

Bước 2: Chọn mục “Khảo sát đánh giá” tại (4) và đợi website tải dữ liệu khảo sát trong giây lát.

Bước 3: Chọn mẫu phiếu cần đánh giá và chọn đối tượng khảo sát

Nhấp chọn khảo sát cần thực hiện tại dòng (5) và chọn mẫu khảo sát tại dòng (6). Nhấp chọn và đợi website tải biểu mẫu khảo sát trong giây lát.

Bước 4: Đọc câu hỏi và chọn vào ô đánh giá (7).

Bước 5: Nhấn “< Gửi” (8) để lưu kết quả khảo sát trên hệ thống

Lưu ý: Nếu có xảy ra sự cố khi đánh giá, sinh viên vui lòng chụp màn hình và gửi về hộp thư pqlcl@hcmuaf.edu.vn với nội dung:

– Họ và tên
– Mã số sinh viên
– Khảo sát tân sinh viên năm 2023
– Mô tả sự cố
– Ảnh chụp màn hình