Quy trình hiện hành

Để phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng cấp cơ sở và cấp CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA trong thời gian sắp tới, Trường chú trọng xây dựng và hoàn thiện các quy trình kèm theo sổ tay ĐBCL 2023

Xem chi tiết

Văn bản pháp luật

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác đảm bảo chất lượng, cũng như các công tác khác trong hoạt động đào tạo,…

Xem chi tiết

Các phiếu khảo sát

Các mẫu phiếu khảo sát phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường.

Xem chi tiết