Danh mục minh chứng PH Ninh Thuận
Giai đoạn 2012-2016

# Mã MC TT Tên minh chứng Ng ban hành Đ.Vị ban hành Đ.Vị QL MC
# Mã MC TT Tên minh chứng Ng ban hành Đ.Vị ban hành Đ.Vị QL MC
1 H1.1.2.1-NT Kết quả hoạt động năm học 2015-2016 11/12/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
2 H1.1.2.2-NT Phương hướng nhiệm vụ Phân hiệu năm 2016-2017 11/12/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
3 H2.2.1.1-NT Quyết định thành lập Phân hiệu 18/05/2010 Bộ GD-ĐT BP. Tổ chức hành chính
4 H2.2.1.2-NT Quyết định về việc sắp xếp, tổ chức các bộ phận trực thuộc Phân hiệu 11/02/2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
5 H2.2.1.3-NT Quy trình thực hiện công việc thuộc các bộ phận trực thuộc Phân hiệu 2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
6 H2.2.4.1-NT Báo cáo tổng kết năm học (hàng năm) hoạt động công đoàn giai đoạn 2012-2016
7 H2.2.4.2-NT Báo cáo tổng kết hoạt động hàng năm của chi bộ Đảng giai đoạn 2012-2016
8 H2.2.4.3-NT Báo cáo tổng kết hoạt động hàng năm của Đoàn Thanh niên giai đoạn 2012-2016 03/03/2017 Liên chi đoàn Phân hiệu Đoàn thanh niên
9 H2.2.4.4-NT Bảng thống kê số lượng người tham gia các hoạt động Đoàn thể (2012-2016) 2015-2015 Liên chi đoàn Phân hiệu Đoàn thanh niên
10 H2.2.7.1-NT 1 Thống kê các văn bản đến và đi tại phân hiệu giai đoạn 2012-2016
11 2 Bảng thống kê công văn đi năm 2014-2015 2014-2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
12 3 Bảng thống kê công văn đi năm 2016 2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
13 4 Bảng thống kê công văn đến năm 2014 2014 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
14 5 Bảng thống kê công văn đến năm 2015 2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
15 6 Bảng thống kê công văn đến năm 2016 2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
16 H3.3.1.1-NT Kế hoạch và báo cáo kết quả của các cuộc khảo sát dành cho nhà tuyển dụng đã thực hiện trong giai đoạn 2012-2016
17 H4.4.1.1-NT 1 Bảng thống kê số lượng người học thuộc các ngành đào tạo, các hệ đào tạo giai đoạn 2012-2016
18 2 Quyết định: V/v xét tuyển, cho vào học đối với thí sinh thường trú tại các huyện nghèo 26/10/2012 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
19 3 Quyết định: V/v Điểm chuẩn trúng tuyển liên thông Cao Đẳng - Đại học năm 2013 ( kèm danh sách trúng tuyển tại Phân hiệu Ninh Thuận) 02/01/2013 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
20 4 Quyết định: V/v Trúng tuyển bổ sung liên thông Cao Đẳng - Đại học năm 2013 22/04/2013 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
21 5 Quyết định: V/v công nhận kết quả học tập của học sinh hệ Dự bị đại học diện 30a năm học 2013-2014 03/11/2014 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
22 6 Quyết định: V/v Công nhận trúng tuyển và nhập học hệ Đại học chính quy vào các ngành năm 2013 tại Phân hiệu Ninh Thuận ( kèm theo danh sách) 31/12/2013 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
23 7 Quyết định: Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học hệ Vừa làm vừa học kỳ thi ngày 29 -30 tháng 11 năm 2014 ( kèm danh sách trúng tuyển) 30/12/2014 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
24 8 Quyết định: V/v Công nhận trúng tuyển và nhập học hệ Đại học chính quy vào các ngành năm 2014 tại Phân hiệu Ninh Thuận ( kèm theo danh sách) 31/12/2014 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
25 9 Quyết định: V/v Công nhận trúng tuyển và nhập học hệ Đại học chính quy vào các ngành năm 2015 tại Phân hiệu Ninh Thuận ( kèm theo danh sách) 31/12/2015 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
26 10 Quyết định: V/v Công nhận trúng tuyển và nhập học hệ Đại học chính quy vào các ngành năm 2016 tại Phân hiệu Ninh Thuận ( kèm theo danh sách) 31/12/2016 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
27 11 Quyết định: V/v tiếp nhận sinh viên dự bị đại học diện dân tộc trúng tuyển nhập học 08/08/2017 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
28 12 Quyết định: V/v cho phép chuyển địa điểm học ( Sv: Lê Thị Ngọc Hương) 19/01/2011 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
29 13 Quyết định: V/v cho phép chuyển địa điểm học ( Sv: Huỳnh Ngọc Anh Khoa) 17/10/2012 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
30 14 Quyết định: V/v Đồng ý tiếp nhận sinh viên chuyển trường đến ( Sv: Nguyễn Thị Mai) 29/09/2015 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
31 15 Quyết định: V/v cho phép chuyển địa điểm học ( Sv: Nại Khánh Huyền) 29/09/2015 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
32 16 Quyết định: V/v cho phép chuyển địa điểm học và chuyển ngành ( Sv: Lê Tô Hòa Thuận) 31/12/2015 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
33 17 Quyết định: V/v cho phép chuyển địa điểm học ( Sv: Nguyễn Quốc Độ) 18/07/2016 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
34 18 Quyết định: V/v cho phép sinh viên đã trúng tuyển Đại học chính quy khóa 2015 chuyển ngành học ( Danh sách kèm theo đơn xin chuyển ngành) 27/10/2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Đào tạo
35 19 Quyết định: V/v cho phép chuyển ngành/ chuyên ngành đào tạo ( kèm theo danh sách) 23/12/2016 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
36 20 Quyết định: V/v cho phép chuyển ngành/ chuyên ngành đào tạo ( Sv: Lê Vũ Thiên Đại) 26/05/2017 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
37 21 Quyết định: V/v Cho chuyển hệ đào tạo ( kèm theo bảng điểm) 25/08/2017 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
38 22 Quyết định: V/v thôi học đối với sinh viên các lớp khóa 2011( kèm theo danh sách ) 19/08/2014 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Đào tạo
39 23 Quyết định: V/v thôi học đối với sinh viên các lớp khóa 2012( kèm theo danh sách ) 19/08/2014 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Đào tạo
40 24 Quyết định: V/v thôi học đối với sinh viên các lớp khóa 2013 ( kèm theo danh sách ) 19/08/2014 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Đào tạo
41 25 Quyết định: V/v Cho phép thôi học và rút học phí (kèm theo danh sách) 27/10/2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Đào tạo
42 26 Quyết định: V/v buộc thôi học sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ học kỳ 1 năm 2015-2016 ( kèm theo danh sách ) 22/06/2016 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
43 27 Quyết định: V/v buộc thôi học sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ học kỳ 1 năm 2015-2016 ( kèm theo danh sách ) 01/11/2016 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
44 28 Quyết định: V/v Cho phép nghỉ học và bảo lưu kết quả tuyển sinh ( Sv: Nguyễn Tăng Thức) 19/10/2015 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
45 29 Quyết định: Cho phép bảo lưu kết quả tuyển sinh đại học hệ chính quy ( Sv: Nguyễn Quang Vinh) 11/09/2015 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
46 30 Quyết định: V/v Cho phép tạm dừng tiến độ học tập và bảo lưu kết quả ( Sv: Đặng Nhất Linh) 10/05/2016 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
47 31 Quyết định: V/v Cho phép nghỉ học và bảo lưu kết quả ( Sv: Nguyễn Xuân Hiếu) 03/06/2015 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
48 32 Quyết định: V/v Cho phép tạm dừng tiến độ học tập và bảo lưu kết quả ( Sv: Trần Thị Lý) 14/09/2016 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
49 33 Quyết định: V/v Cho phép tạm dừng tiến độ học tập và bảo lưu kết quả (Sv: Nguyễn Dương Hoài Nam) 28/11/2016 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
50 34 Quyết định: V/v Cho phép tạm dừng tiến độ học tập và bảo lưu kết quả ( Sv: Lê Thị Thủy) 06/12/2016 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
51 35 Quyết định: V/v Cho phép vô học lại (Sv: Nguyễn Tăng Thức) 13/09/2016 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
52 36 Quyết định: V/v công nhận xét tốt nghiệp tháng 04 năm 2015 ( kèm theo danh sách) 15/04/2015 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
53 37 Quyết định: V/v công nhận xét tốt nghiệp tháng 07 năm 2015 ( kèm theo danh sách) 20/07/2015 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
54 38 Quyết định: V/v công nhận xét tốt nghiệp tháng 10 năm 2015 ( kèm theo danh sách) 10/09/2017 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
55 39 Quyết định: V/v công nhận xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2015 ( kèm theo danh sách) 31/12/2015 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
56 40 Quyết định: V/v công nhận xét tốt nghiệp tháng 04 năm 2016 ( kèm theo danh sách) 04/11/2016 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
57 41 Quyết định: V/v công nhận xét tốt nghiệp tháng 10 năm 2016 ( kèm theo danh sách) 10/10/2016 Trường ĐHNL TP. HCM BP. Đào tạo
58 H4.4.4.1-NT 1 Các văn bản liên quan đến công tác ra đề thi, coi thi, thành lập hội đồng thi của tất cả các hệ đào tạo
59 2 Quyết định: V/v thành lập Ban tổ chức kỳ thi học kỳ 2 năm học 2013-2014 (kèm danh sách cán bộ coi thi) 17/06/2014 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Đào tạo
60 3 Quyết định: V/v thành lập Ban tổ chức kỳ thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 (kèm danh sách cán bộ coi thi) 22/12/2014 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Đào tạo
61 4 Quyết định: V/v thành lập Ban tổ chức kỳ thi học kỳ năm học 2014-2015 (kèm danh sách cán bộ coi thi các lớp hệ chính quy) 10/06/2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Đào tạo
62 5 Quyết định: V/v thành lập Ban tổ chức kỳ thi học kỳ năm học 2014-2015 (kèm danh sách cán bộ coi thi lớp học kỳ 2 năm học 2014-2015 của lớp tại chức và học kỳ 3 năm học 2014-2015 của lớp chính quy) 07/08/2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Đào tạo
63 6 Quyết định: V/v thành lập Ban tổ chức kỳ thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 (kèm danh sách cán bộ coi thi lớp hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học) 08/01/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Đào tạo
64 7 Quyết định: V/v thành lập Ban tổ chức kỳ thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 (kèm danh sách cán bộ coi thi lớp hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học) 13/05/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Đào tạo
65 8 Quyết định: V/v thành lập Ban tổ chức kỳ thi học kỳ 3 năm học 2015-2016 (kèm danh sách cán bộ coi thi lớp hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học) 16/08/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Đào tạo
66 9 Quyết định: V/v thành lập Ban tổ chức kỳ thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 (kèm danh sách cán bộ coi thi lớp hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học) 13/12/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Đào tạo
67 10 Quyết định: V/v thành lập Ban tổ chức kỳ thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 (kèm danh sách cán bộ coi thi lớp hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học) 16/05/2017 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Đào tạo
68 11 Quyết định: V/v thành lập Ban tổ chức kỳ thi học kỳ 3 năm học 2016-2017 (kèm danh sách cán bộ coi thi lớp hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học) 08/01/2017 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Đào tạo
69 H4.4.4.2-NT 1 Thời khóa biểu giảng dạy các học kỳ (giai đoạn 2012-2016) của các hệ đào tạo
70 2 Lịch giảng dạy năm học 2011-2012 lớp: DH11DLNT, DH10QLNT, DH11QLNT. 2011
71 3 Kế hoạch giảng dạy năm học 2012-2013 gồm lớp: DH11DLNT, DH12DLNT, LT12DTNT, DH10QLNT, DH11QLNT. 2012-2013 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Đào tạo
72 4 Kế hoạch giảng dạy năm học 2013-2014 gồm lớp: DH11DLNT, DH12DLNT, DH13DLNT, DH13KT, LT12DTNT, DH10QLNT, DH11QLNT, DH13QMNT. 2013 - 2014 Phân hiệu Ninh Thuận BP.Đào tạo
73 5 Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2014-2015 gồm lớp: TC14QLNT, LT12DTNT, DH11DLNT, DH12DLNT, DH13KENT, DH13QMNT, DH14BQNT, DH14NHNT, DH14NTNT, DH14QLNT, DH14QMNT, DH14QTNT, DH14TYNT. 2014 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Đào tạo
74 6 Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2, học kỳ 3 năm học 2014-2015 gồm lớp: DH14BQNT, DH14NHNT, DH14NTNT, DH14QLNT, DH14QMNT, DH14TYNT, TC14QLNT, DH13KENT, DH14QTNT, DH14QMNT, DH11DLNT, DH12DLNT, DH13QMNT. 2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP.Đào tạo
75 7 Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2015-2016 gồm lớp: DH12DLNT, DH13QMNT, DH14QMNT, DH14TYNT, DH14BQNT, DH14NHNT, DH14NTNT, DH15BQNT, DH15NHNT, DH15NTNT, DH15QLNT, DH15QMNT, DH15TYNT, DH14QLNT, TC14QLNT, DH13KENT, DH14QTNT, DH15QTNT. 2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP.Đào tạo
76 8 Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2015-2016 gồm lớp: DH12DLNT, DH13KENT, DH14QTNT, DH15QTNT, DH13QMNT, DH14BQNT, DH14NHNT, DH14NTNT, DH14QMNT, DH14TYNT, DH15BQNT, DH15NHNT, DH15NTNT, DH15QLNT, DH15QMNT, DH15TYNT, TC14QLNT, DH14QLNT. 2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP.Đào tạo
77 9 Kế hoạch giảng dạy học kỳ 3 năm học 2015-2016 gồm lớp: DH15NHNT, DH15NTNT, DH15QTNT, DH15TYNT, DH13KENT. 2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP.Đào tạo
78 10 Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2016-2017 gồm lớp: DH13QMNT, DH14BQNT, DH14NHNT, DH14NTNT, DH14QMNT, DH14TYNT, DH15BQNT, DH15NHNT, DH15NTNT, DH15QMNT, DH15TYNT, DH16TYNT, DH16NHNT, DH13KENT, DH14QTNT, DH15QTNT, TC14QLNT, DH14QLNT, DH15QLNT 2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP.Đào tạo
79 11 Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2016-2017 gồm lớp: DH13QMNT, DH14BQNT, DH14NHNT, DH14NTNT, DH14QMNT, DH14TYNT, DH15BQNT, DH15NHNT, DH15NTNT, DH15QMNT, DH15TYNT, DH16NHNT, DH16TYNT, DH14QLNT, DH15QLNT, TC14QLNT, DH14QTNT, DH15QTNT. 2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP.Đào tạo
80 12 Kế hoạch giảng dạy học kỳ 3 năm học 2016-2017 gồm lớp: DH13QMNT, DH15QTNT, DH14NHNT, DH14NTNT, DH14TYNT, DH16NHNT, DH16TYNT, DH14QTNT. 2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP.Đào tạo
81 H5.5.1.1-NT 1 Kế hoạch tuyển dụng và kết quả tuyển dụng giai đoạn 2012-2016
82 2 Quyết định: V/v tuyển dụng viên chức Trường ĐHNL TP.HCM năm 2015 (kèm danh sách trúng tuyển) 25/05/2015 Trường ĐHNL TP.HCM BP. Tổ chức hành chính
83 3 Quyết định: V/v tuyển dụng viên chức ( Trần Thị Yến Ẩn) 10/08/2015 Trường ĐHNL TP.HCM BP. Tổ chức hành chính
84 4 Quyết định: V/v tuyển dụng viên chức ( Đặng Minh Tuấn) 10/08/2015 Trường ĐHNL TP.HCM BP. Tổ chức hành chính
85 5 Quyết định: V/v tuyển dụng viên chức ( Trương Nguyễn Thị Như Mai) 10/08/2015 Trường ĐHNL TP.HCM BP. Tổ chức hành chính
86 6 Quyết định: V/v tuyển dụng viên chức ( Văn Thị Hương Nguyên) 10/08/2015 Trường ĐHNL TP.HCM BP. Tổ chức hành chính
87 7 Kế hoạch tuyển dụng đợt I năm 2016 20/03/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
88 8 Quyết định tuyển dụng đợt I năm 2016( kèm theo danh sách trúng tuyển) 29/07/2016 Trường ĐHNL TP.HCM BP. Tổ chức hành chính
89 9 Kế hoạch tuyển dụng đợt II năm 2016 30/09/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
90 10 Quyết định tuyển dụng đợt II năm 2016( kèm theo danh sách trúng tuyển) 25/05/2016 Trường ĐHNL TP.HCM BP. Tổ chức hành chính
91 H5.5.1.2-NT Bảng thống kê số lượng tuyển mới (GV, NV) phân theo đơn vị trực thuộc phân hiệu trong giai đoạn 2012-2016 10/12/2017 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
92 H5.5.1.3-NT 1 Bảng thống kê kết quả đánh giá giám sát CBGV sau thời gian tuyển dụng giai đoạn 2012-2016
93 2 Bảng thống kê kết quả đánh giá giám sát CBGV sau thời gian tuyển dụng giai đoạn 2012-2016 20/10/2017 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
94 3 Hồ sơ minh chứng của người được tuyển dụng( Nguyễn Thị Hà Giang) 2017 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
95 4 Hồ sơ minh chứng của người được tuyển dụng( Nguyễn Thị Trang) 19/10/2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
96 5 Hồ sơ minh chứng của người được tuyển dụng( Nguyễn Văn Minh Hùng) 19/10/2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
97 6 Hồ sơ minh chứng của người được tuyển dụng ( Phan Thị Ngọc Diễm) 25/04/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
98 7 Hồ sơ minh chứng của người được tuyển dụng ( Văn Thị Nguyên Hương) 21/10/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
99 8 Hồ sơ minh chứng của người được tuyển dụng ( Đặng Minh Tuấn) 2017 Khoa Kinh tế BP. Tổ chức hành chính
100 9 Hồ sơ minh chứng của người được tuyển dụng ( Trương Nguyễn Thị Như Mai) 04/11/2017 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
101 10 Hồ sơ minh chứng của người được tuyển dụng( Trần Thị Yến Ẩn) 03/10/2017 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
102 H5.5.1.4-NT 1 Bảng tổng hợp về sự thay đổi nhân sự tại phân hiệu giai đoạn 2012-2016
103 2 Bảng tổng hợp về sự thay đổi nhân sự tại phân hiệu giai đoạn 2012-2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
104 3 Quyết định V/v cử viên chức đi tập sự ( Phan Thị Ngọc Diễm) 09/08/2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
105 4 Quyết định V/v cử viên chức đi học sau đại học trong nước ( Phan Thanh Huy) 19/11/2015 Trường ĐHNL TP.HCM BP. Tổ chức hành chính
106 5 Quyết định V/v cử viên chức đi tập sự ( Đặng Minh Tuấn) 14/01/2016) Phân hiệu ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
107 6 Quyết định V/v cử viên chức đi tập sự ( Trần Thị Yến Ẩn) 21/01/2016 Phân hiệu ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
108 7 Quyết định V/v cử viên chức đi tập sự ( Trương Nguyễn Thị Như Mai) 26/01/2016 Phân hiệu ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
109 8 Quyết định V/v cử viên chức đi tập sự ( Trương Nguyễn Thị Như Mai) 31/08/2016 Phân hiệu ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
110 9 Quyết định V/v cử viên chức đi tập sự ( Lê Hồng Châu Sơn) 19/09/2016 Phân hiệu ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
111 H5.5.2.1-NT 1 Danh mục và các Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý Phân hiệu (giai đoạn 2012-2016)
112 2 Danh mục bổ nhiệm cán bộ quản lý Phân hiệu Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
113 3 Quyết định V/v bổ nhiệm cán bộ quản lý Phân hiệu Trưởng Phân hiệu Ninh Thuận 10/01/2012 Trường ĐHNL TP.HCM BP. Tổ chức hành chính
114 4 Quyết định V/v bổ nhiệm cán bộ quản lý Phân hiệu Phó Phân hiệu Ninh Thuận 21/12/2012 Trường ĐHNL TP.HCM BP. Tổ chức hành chính
115 5 Quyết định V/v bổ nhiệm cán bộ quản lý Phân hiệu Phó Phân hiệu Ninh Thuận 28/01/2013 Trường ĐHNL TP.HCM BP. Tổ chức hành chính
116 H5.5.2.2-NT Kế hoạch và báo cáo kết quả của các cuộc khảo sát dành cho GV, viên chức, người lao động… đã thực hiện trong giai đoạn 2012-2016 BP. Tổ chức hành chính
117 H5.5.3.1-NT 1 Bảng thống kê số lượng cán bộ viên chức (GV, NV, CV, NLĐ…) thuộc phân hiệu được cử đi học bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, dự hội thảo… trong và ngoài nước
118 2 Thống kê số lượng cán bộ giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (2012-2016) 2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
119 3 Quyết định: V/v cử viên chức đi học sau đại học trong nước 19/11/2015 Trường ĐHNL TP.HCM BP. Tổ chức hành chính
120 4 Minh chứng chứng chỉ nghiệp vụ của giảng viên và chuyên viên Phân hiệu ( 06 chứng chỉ) Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
121 H5.5.4.1-NT Bảng thống kê kết quả đánh giá viên chức hàng năm (2012-2016) 20/10/2017 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
122 H5.5.7.1-NT Bảng thống kê đội ngũ CBVC tại phân hiệu 20/10/2017 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Tổ chức hành chính
123 H6.6.2.1-NT 1 Bảng thống kê người học thuộc đối tượng chính sách được hưởng chế độ theo quy định trong giai đoạn 2012-2016
124 2 Quyết định v/v miễn học phí năm học 2013 - 2014 ( kèm theo danh sách) 20/12/2013 Trường ĐHNL TP.HCM BP. Công tác sinh viên
125 3 Quyết định v/v miễn học phí năm học 2014 - 2015 ( kèm theo danh sách) 22/10/2014 Trường ĐHNL TP.HCM BP. Công tác sinh viên
126 4 Quyết định v/v miễn học phí học kỳ II năm học 2014 - 2015 ( kèm theo danh sách) 8/4/2017 Trường ĐHNL TP.HCM BP. Công tác sinh viên
127 5 Quyết định v/v miễn học phí học kỳ I năm học 2015 - 2016 ( kèm theo danh sách) 4/11/2015 Trường ĐHNL TP.HCM BP. Công tác sinh viên
128 6 Quyết định v/v miễn học phí học kỳ II năm học 2015 - 2016 ( kèm theo danh sách) 31/3/2016 Trường ĐHNL TP.HCM BP. Công tác sinh viên
129 7 Quyết định v/v điều chỉnh dữ liệu miễn phí học kỳ II năm học 2015-2016 ( kèm theo danh sách) 13/4/2016 Trường ĐHNL TP.HCM BP. Công tác sinh viên
130 8 Quyết định v/v miễn học phí học kỳ I năm học 2015 - 2016 ( kèm theo danh sách) 27/11/2015 Trường ĐHNL TP.HCM BP. Công tác sinh viên
131 9 Quyết định V/v Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2015-2016 ( kèm theo danh sách) 31/3/2016 Trường ĐHNL TP.HCM BP. Công tác sinh viên
132 H6.6.2.2-NT 1 Kế hoạch và báo cáo về việc khám sức khỏe hàng năm cho SV
133 2 Kế hoạch khám sức khỏe và làm thẻ sinh viên năm 2014 17/10/2014 Phân hiệu Ninh Thuận BP.Tổ chức hành chính
134 3 Báo cáo V/v khám sức khỏe đầu năm cho sinh viên khóa 2014 năm học 2014-2015 22/12/2014 Phân hiệu Ninh Thuận BP.Tổ chức hành chính
135 4 Kế hoạch khám sức khỏe và làm thẻ sinh viên năm 2015 2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP.Tổ chức hành chính
136 5 Báo cáo V/v khám sức khỏe đầu năm cho sinh viên khóa 2015 năm học 2015-2016 01/12/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP.Tổ chức hành chính
137 6 Kế hoạch khám sức khỏe và làm thẻ sinh viên năm 2016 21/09/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP.Tổ chức hành chính
138 7 Báo cáo V/v khám sức khỏe đầu năm cho sinh viên khóa 2016 năm học 2016-2017 19/10/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP.Tổ chức hành chính
139 8 Hợp đồng: V/v khám sức khỏe cho sinh viên năm 2016 10/11/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP.Tổ chức hành chính
140 9 Biên bản thanh lý hợp đồng: V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2016 19/10/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP.Tổ chức hành chính
141 H6.6.3.1-NT Kế hoạch và báo cáo kết quả các hoạt động rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học trong giai đoạn 2012-2016
142 H6.6.3.2-NT 1 Bảng thống kê số lượng khen thưởng, kỷ luật, xử lý vi phạm… người học trong giai đoạn 2012-2016
143 2 Quyết định v/v khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác phong trào của Phân hiệu năm học 2013-2014 16/10/2014 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Công tác sinh viên
144 3 Quyết định v/v khen thưởng sinh viên đạt điểm cao nhất theo ngành học trong đợt tuyển sinh năm 2014 22/10/2014 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Công tác sinh viên
145 4 Quyết định v/v công nhận khen thưởng sinh viên Thủ khoa trong đợt tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học kỳ thi ngày 29,30 tháng 11 năm 2014 29/01/2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Công tác sinh viên
146 5 Quyết định v/v khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong phong trào của Phân hiệu năm học 2014-2015 29/10/2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Công tác sinh viên
147 6 Quyết định v/v công nhận khen thưởng sinh viên Thủ khoa, Á khoa khóa tuyển sinh năm 2015 29/10/2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Công tác sinh viên
148 7 Quyết định v/v khen thưởng tốt nghiệp 26/11/2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Công tác sinh viên
149 8 Quyết định v/v công nhận khen thưởng sinh viên tiêu biểu năm học 2015 - 2016 19/10/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Công tác sinh viên
150 9 Quyết định v/v công nhận khen thưởng sinh viên Thủ khoa, Á khoa tại khóa tuyển sinh năm 2016 19/10/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Công tác sinh viên
151 H6.6.9.1-NT Kế hoạch và báo cáo kết quả của các cuộc khảo sát dành cho người học (SV mới tốt nghiệp, cựu SV) về tình hình việc làm, đánh giá CTĐT… đã thực hiện trong giai đoạn 2012-2016
152 H7.7.3.1-NT 1 Bảng thống kê các đề tài, dự án NCKH các cấp, các kết quả CGCN, các bài báo trong và ngoài nước… thực hiện bởi GV-CBVC tại Phân hiệu giai đoạn 2012-2016
153 2 Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, mã số: CS-CB 16 - PHNT-02 ( TS. Đặng Minh Phương, kèm theo thuyết minh và dự toán kinh phí) 29/07/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Đào tạo
154 3 Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, mã số: CS-CB 16 - PHNT-01 ( ThS. Nguyễn Thị Hà Giang, kèm theo thuyết minh và dự toán kinh phí) 29/07/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Đào tạo
155 H9.9.1.1-NT Bảng thống kê số lượng sách, tạp chí, tài liệu chuyên ngành phục vụ dạy và học tại Phân hiệu (số lượng, số bản in, phân loại theo Việt văn và ngoại văn, phân loại theo chuyên ngành) Phân hiệu ninh Thuận Quản trị vật tư
156 H9.9.2.1-NT Bảng thống kê phòng học (diện tích, số chỗ, trang thiết bị phục vụ dạy và học…), phòng thực hành (diện tích, công năng, trang thiết bị thực hành thực tập…), Phòng làm việc (diện tích, chức năng, thiết bị văn phòng…) Phân hiệu ninh Thuận Quản trị vật tư
157 H9.9.2.2-NT Văn bản bàn giao phòng học, phòng thực hành thực tập, phòng làm việc giữa trường CĐSP và Phân hiệu
158 H9.9.3.2-NT Sơ đồ bố trí phòng học, phòng thực hành, thực tập, phòng làm việc tại Phân hiệu Phân hiệu Ninh Thuận Quản trị vật tư
159 H10.10.1.1-NT 1 Báo cáo quyết toán tài chính Phân hiệu hàng năm giai đoạn 2012 - 2016
160 2 Bảng cân đối tài khoản năm 2014 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Kế hoạch tài chính
161 3 Báo cáo thu chi, hoạt động sự nghiệp và hoạt dộng sản xuất, kinh doanh năm 2014 01/03/2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Kế hoạch tài chính
162 4 Chi tiết các khoản thi chi, lệ phí và các tài khoản khác năm 2014 01/03/2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Kế hoạch tài chính
163 5 Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng năm 2014 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Kế hoạch tài chính
164 6 Bảng cân đối tài khoản năm 2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Kế hoạch tài chính
165 7 Báo cáo thu chi, hoạt động sự nghiệp và hoạt dộng sản xuất, kinh doanh năm 2015 01/03/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Kế hoạch tài chính
166 8 Chi tiết các khoản thi chi, lệ phí và các tài khoản khác năm 2015 27/05/2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Kế hoạch tài chính
167 9 Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng năm 2015 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Kế hoạch tài chính
168 10 Bảng cân đối tài khoản năm 2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Kế hoạch tài chính
169 11 Báo cáo thu chi, hoạt động sự nghiệp và hoạt dộng sản xuất, kinh doanh năm 2016 29/03/2017 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Kế hoạch tài chính
170 12 Chi tiết các khoản thi chi, lệ phí và các tài khoản khác năm 2016 27/03/2017 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Kế hoạch tài chính
171 13 Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng năm 2016 Phân hiệu Ninh Thuận BP. Kế hoạch tài chính