Thực hiện chiến lược về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, trường đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh (NLU) sẽ tiến hành đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) vào tháng 12 năm 2019. Đây là lần thứ hai NLU đón đoàn đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng giáo dục thuộc Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) đến đánh giá các chương trình đào tạo.

Theo kế hoạch, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2019, đoàn chuyên gia sẽ tiến hành đánh giá 04 chương trình đào tạo cử nhân của trường đại học Nông Lâm Tp.HCM. Đây là đợt đánh giá thứ 168 của AUN. Trong đợt đánh giá này có sự tham gia của hai đại diện hội đồng AUN-QA là Tiến sĩ Wyona C. Patalinghug – Phó chủ tịch hội đồng AUN-QA và PGS.TS Satria Bijaksana – Thành viên hội đồng AUN-QA (Trưởng đoàn).

Các chương trình đào tạo được đánh giá bao gồm:

  1. 1. Cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm
  2. 2. Công nghệ sinh học
  3. 3. Kinh tế nông nghiệp
  4. 4. Nông học

Lịch trình chi tiết của đợt đánh giá như sau:

Khoa Kinh tế

Đánh giá Chương trình đào tạo

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp


Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Khoa Cơ khí Công nghệ

Đánh giá Chương trình đào tạo

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm


Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Khoa Nông học

Đánh giá Chương trình đào tạo

Kỹ sư Nông học


Kỹ sư Nông học

Bộ môn Công nghệ sinh học

Đánh giá Chương trình đào tạo

Kỹ sư Công nghệ Sinh học


Kỹ sư Công nghệ Sinh học