Danh sách thi Anh văn 1 và 2, học kỳ 2, năm học 2020-2021
Danh sách thi Anh văn 1 và 2, học kỳ 2, năm học 2020-2021

Phòng Quản lý chất lượng gửi thông báo đến các bạn lịch thi bổ sung cho các trường hợp bị hoãn thi môn Anh văn 1 (213603), Anh văn 2 (213604) ở học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:
Ngày thi: 25/02/2023 (thứ Bảy)
Giờ thi: 17g00.
Phòng thi: xem danh sách chi tiết đính kèm.

  • Lưu ý: sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút, chuẩn bị và xuất trình thẻ sinh viên.
  • Mọi thông tin vui lòng liên hệ về chúng tôi theo địa chỉ phía dưới.