Khảo sát

Bạn thấy website mới của Phòng Quản lý chất lượng như thế nào?

  • Rất đẹp (88%, 895 Votes)
  • Đẹp (8%, 84 Votes)
  • Bình thường (3%, 28 Votes)
  • Không đẹp (1%, 6 Votes)

Total Voters: 1.013

Loading ... Loading ...