HỌP HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LẦN THỨ 38
HỌP HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LẦN THỨ 38

Sáng ngày 07/02/2024, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tổ chức trực tuyến phiên họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục lần thứ 38 để thẩm định, xét công nhận kết quả đánh giá đánh giá chất lượng giáo dục của Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh đã hoàn thành quy trình đánh giá ngoài.

Phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam, Giám đốc Trung tâm – Chủ tịch Hội đồng. Tham dự phiên họp có Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục và đại diện Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.

Tại Phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh đã trình bày báo cáo tóm tắt quá trình và kết quả tự đánh giá cơ sở giáo dục (chu kỳ 2) của Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh. Hội đồng đã chất vấn, trao đổi với lãnh đạo Trường, Đoàn chuyên gia để làm rõ thêm những nội dung liên quan đến quy trình thực hiện KĐCLGD, kết quả và hoạt động của Trường.

Trên cơ sở nghiên cứu Hồ sơ thẩm định, kết quả thảo luận của các Thành viên tại Phiên họp, Hội đồng đã xem xét kết quả đánh giá, những nội dung khuyến nghị đối với cơ sở giáo dục và tiến hành bỏ phiếu kín thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trung tâm.

Sau Phiên họp, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục và thực hiện quy trình công nhận chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh theo quy định.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM tiến hành khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục (chu kỳ 2) tại Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 18 đến 22/12/2023. Căn cứ theo kết quả đánh giá ngoài chính thức ngày 15/01/2024 của Trung tâm, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh có 102 tiêu chí đạt từ điểm 4 trở lên trong tổng số 111 tiêu chí được đánh giá, chiếm tỉ lệ 91,89%.