Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh có 12 CTĐT đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA
Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh có 12 CTĐT đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA

Theo thống kê từ Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo đến ngày 31/12/2023, Việt Nam có 58 cơ sở giáo dục đại học có tham gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo (CTĐT) với các tổ chức quốc tế (AUN-QA, CTI, ABET, ACBSP, FIBAA, AMBA, IACBE, ENAEE, HCERES, ASIIN, ACQUIN) với số CTĐT được công nhận đạt chuẩn quốc tế là 486. Trong đó, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh có 12 CTĐT được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA (02 CTĐT được tái kiểm định lần 2), chiếm 2,5% số lượng CTĐT của trường.

Danh sách CTĐT được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA của Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh đến ngày 31/12/2023:

TT Tên chương trình đào tạo Tổ chức đánh giá Thời điểm đánh giá ngoài Kết quả đánh giá/công nhận Ngày cấp GCN Giá trị GCN đến
1 Thú y AUN-QA 2017 Đạt 07/01/2018 06/01/2023
2 Công nghệ Thực phẩm AUN-QA 2017 Đạt 07/01/2018 06/01/2023
3 Kinh tế nông nghiệp AUN-QA 2019 Đạt 12/01/2020 11/01/2025
4 Nông học AUN-QA 2019 Đạt 12/01/2020 11/01/2025
5 Cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm AUN-QA 2019 Đạt 12/01/2020 11/01/2025
6 Công nghệ sinh học AUN-QA 2019 Đạt 12/01/2020 11/01/2025
7 Nuôi trồng thủy sản AUN-QA 2022 Đạt 08/8/2022 07/8/2027
8 Công nghệ kĩ thuật hóa học AUN-QA 2022 Đạt 08/8/2022 07/8/2027
9 Chế biến lâm sản AUN-QA 2022 Đạt 08/8/2022 07/8/2027
10 KỸ thuật môi trường AUN-QA 2022 Đạt 08/8/2022 07/8/2027
11 Thú y AUN-QA 2023 Đạt 01/7/2023 30/6/2028
12 Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến) AUN-QA 2023 Đạt 01/7/2023 30/6/2028
13 Quản lý đất đai AUN-QA 2023 Đạt 01/7/2023 30/6/2028
14 Ngôn ngữ Anh AUN-QA 2023 Đạt 01/7/2023 30/6/2028

Xem chi tiết tại: https://vqa.moet.gov.vn/