Thông báo về việc thay đổi lịch thi học kì 2, năm học 2020-2021 do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
Thông báo về việc thay đổi lịch thi học kì 2, năm học 2020-2021 do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Căn cứ Thông báo số 1915/TB-ĐHNL-HC ngày 30/5/2021 của nhà trường về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND TP.HCM đã quyết định tiếp tục giãn cách xã hội trên toàn địa bàn TP.HCM theo chỉ thị 15 thêm 02 tuần kể từ 0 giờ ngày 15/6/2021. Nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người học, thực hiện theo quyết định của UBND TP.HCM, Hiệu trưởng thông báo về việc thay đổi lịch thi học kì 2, năm học 2020-2021 như sau:

1. Đối với các học phần thi tại TP.HCM:

– Tạm dời lịch thi đã thông báo đến khi có thông báo tổ chức thi và lịch thi mới.

– Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh, lịch thi sẽ được nhà trường công bố đến các sinh viên trước 01 tuần.

2. Đối với các học phần thi tại Phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận: Thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Lưu ý:

– Sinh viên chủ động ôn tập, sẵn sàng dự thi kết thúc học phần ngay khi nhà trường công bố lịch thi mới;

– Sinh viên có thể đăng ký hoãn thi trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo nội dung thông báo số 2001/TB-ĐHNL-QLCL ngày 4/6/2021 của nhà trường về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 2, năm học 2020-2021 cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Chi tiết văn bản:

Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ II, năm học 2020 - 2021