Chúc mừng 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đạt chuẩn AUN-QA
Chúc mừng 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đạt chuẩn AUN-QA

Chúc mừng 04 chương trình đào tạo: Quản lý đất đai, Ngôn ngữ Anh, Bác sĩ thú y và Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) đạt chuẩn AUN-QA (Tổ chức bảo đảm chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN) năm 2023. Các chương trình đào tạo trên được AUN-QA đánh giá từ ngày 29/5 đến ngày 01/6/2023 trong đợt đánh giá lần thứ 330 của AUN-QA và lần thứ 4 tại Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.

Tính đến nay, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh đã có 12 chương trình đào tạo được AUN-QA công nhận đạt chuẩn chất lượng, bao gồm Bác sĩ Thú y, Công nghệ Thực phẩm (chương trình tiên tiến), Cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm, Công nghệ sinh học, Kinh tế nông nghiệp, Nông học, Công nghệ kỹ thuật hóa sinh (Công nghệ kỹ thuật hoá học), Kỹ thuật môi trường, Chế biến lâm sản, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý đất đai và Ngôn ngữ Anh. Trong đó, các chương trình Bác sĩ Thú y và Công nghệ Thực phẩm (chương trình tiên tiến) được tái đánh giá chu kỳ 2.

Phòng Quản lý chất lượng