Chuỗi diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA 2020
Chuỗi diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA 2020

Diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA 2020 sẽ được tổ chức với nhiều phiên bắt đầu từ tháng 7 và kết thúc bằng một Diễn đàn trực tuyến quan trọng vào tháng 10 năm 2020.

Chuỗi diễn đàn năm nay xoay quanh chủ đề “Drivers for Change: Quality Assurance in Times of Disruption and Innovation”, nhằm mục đích cung cấp cho những người phụ trách công tác bảo đảm chất lượng ở khu vực ASEAN để thảo luận các vấn đề cấp bách mà cơ sở giáo dục đại học (HEIs) bị tác động bởi đại dịch COVID-19.

Phiên đầu tiên của diễn đàn là “Going Digital: How Do We Assure Quality in the Shift” được tổ chức vào lúc 14g00 ngày 23/07/2020 (GMT +7) qua phần mềm Zoom.

Diễn giả của chương trình bao gồm Bà Miné de Klerk, Quản lý dự án học tập kết hợp thuộc Đại học Stellenbosch (South Africa); TS. Kiran Kaur, Giám đốc Trung tâm Quản lý và nâng cao chất lượng, Đại học Malaya (Malaysia); TS. Klaus HimpslGutermann, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Giáo dục và Sáng tạo, Khoa Sư phạm, Đại học Vienna (Austria); và TS. Thomas Strasser, chuyên gia về phương pháp ngôn ngữ và công nghệ học tập nâng cao, Khoa Sư phạm, Đại học Vienna (Austria).

Người tham gia sẽ có cơ hội thảo luận nhóm để trao đổi về ý tưởng cũng như hiểu biết với bạn đồng nghiệp và những người phụ trách công tác bảo đảm chất lượng.

Thông tin chi tiết:
Thư ngõ của tổ chức ASEAN-QA
Lịch trình của diễn đàn ngày 23/07/2020

Phòng QLCL lược dịch
Nguồn: http://asean-qa.de/