Chương trình đánh giá chất lượng cấp cơ sở tại trường ĐH Nông Lâm TP.HCM ( Phiên khảo sát sơ bộ)
Chương trình đánh giá chất lượng cấp cơ sở tại trường ĐH Nông Lâm TP.HCM ( Phiên khảo sát sơ bộ)

Từ ngày 22/11 đến ngày 23/11/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG-HCM (CEA) đã tổ chức Đoàn Đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục tại trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (Phiên khảo sát sơ bộ) do PGS. TS. Nguyễn Hội Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Kiểm định CLGD, Đại học Quốc gia Tp.HCM làm Trưởng đoàn.