Diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA lần thứ 3 Going Digital: Assuring Quality in Assessment
Diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA lần thứ 3 Going Digital: Assuring Quality in Assessment

Diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA lần thứ 3 với chủ đề “Going Digital: Assuring Quality in Assessment” được tổ chức vào lúc 2 giờ 00 ngày 30/9/2020 (Jakarta/Bangkok time, GMT +7) qua bằng phần mềm Zoom (do Đại học Philippines chủ trì). Diễn giả chương trình bao gồm: TS. Patricia Arinto, Trưởng khoa Visayas-Tacloban và Giáo sư Đại học Mở, Đại học Philippines; Bà Petra Oberhuemer, Trưởng phòng Dịch vụ Giảng dạy Kỹ thuật số, Đại học Kinh tế Viên, Áo và TS. Vahid Aryadoust, Trợ lý Giáo sư, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore.

Lần này, các diễn giả sẽ tập trung trình bày việc đánh giá trực tuyến ở các trường đại học và cách thực hiện công tác bảo đảm chất lượng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Những đánh giá này bao gồm đánh giá quá trình (Formative Assessment) và đánh giá cuối kì (Summative Assessment).

Đánh giá quá trình, chính thức hoặc không chính thức (như trình bày trong lớp, thảo luận nhóm trong lớp, chia sẻ các ý chính từ bài giảng…) được dùng để xác định cách điều chỉnh hoạt động dạy và học nhằm cải thiện kết quả học tập của sinh viên. Trong khi đó đánh giá cuối kì (như cuộc thi, bài kiểm tra, bài kiểm tra cuối kỳ, đồ án cuối năm…) phải được thiết kế để sinh viên có trải nghiệm tương tự như đánh giá trực tiếp. Hơn nữa, giảng viên phải bảo đảm đánh giá công bằng và đáng tin cậy, có thể đo lường hiệu quả học tập ở mỗi khoá học.

Sau phần trình bày, người tham gia có cơ hội giao lưu với các diễn giả trong phần hỏi – đáp nhằm học hỏi kinh nghiệm, thảo luận các hệ quả đối với công tác bảo đảm chất lượng và đưa ra được các giải pháp tốt.

Để đăng ký tham dự diễn đàn, vui lòng truy cập http://bit.ly/ASEANQAForum3

Phòng Quản lý chất lượng lược dịch
Nguồn: http://asean-qa.de