Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2021 – 2022
Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2021 – 2022

Chiều ngày 26/11, Phòng Quản lý Chất lượng tổ chức hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2021 – 2022 với sự tham gia của PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn, Bí thư Chi bộ NCKH – HTQT – QLCL – Tạp chí, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Trần Thị Lệ Minh, Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn trường và lãnh đạo, chuyên viên và nhân viên của phòng.

Tại hội nghị, ThS. Võ Ngàn Thơ, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và Phương hướng công tác năm học 2021 – 2022 của Phòng Quản lý chất lượng và của Trường. Chuyên viên và nhân viên của phòng có nhiều góp ý cho công tác của Phòng và phương hướng của Trường như thành lập Hội đồng ĐBCL bên trong, quy chế ĐBCL của trường, nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động và sinh viên về công tác ĐBCL, xây dựng các quy trình thống nhất trong công tác khảo thí trong Trường, hướng dẫn thống nhất các văn bản, biểu mẫu trong công tác hành chính, xây dựng hệ thống thi trực tuyến…

Đại diện cho Chi bộ, Nhà trường và Công đoàn trường, PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn và PGS.TS. Trần Thị Lệ Minh cũng có nhiều ý kiến chỉ đạo cho Hội nghị để tập thể lãnh đạo, chuyên viên và nhân viên của phòng phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục thực hiện tốt công tác trong năm học mới.