Lễ ra mắt Bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0
Lễ ra mắt Bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0

Sáng ngày 29/6/2021, AUN-QA đã tổ chức Lễ ra mắt Bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 tại Đại học Quốc gia Singapore với gần 1,800 đại biểu tham gia trực tuyến qua phần mềm Zoom.

Mục tiêu ban hành bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 tạo nhằm cải tiến cách tiếp cận đánh giá chất lượng cấp chương trình đào và để phù hợp với xu hướng giáo dục đại học hiện nay.

Trước đó, ngày 11 tháng 06 năm 2020, Hội đồng AUN-QA đã phê duyệt và ban hành Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0 cấp chương trình đào tạo. Tổng biên tập cho dự dán này là PGS.TS. Tan Kay Chuan, Đại học Quốc gia Singapore và Hội đồng hiệu chỉnh bao gồm GS. Ir. Shahrir Abdullah (UKM), GS. Satria Bijaksana (ITP), GS.TS. Kalmowan Lueprasert (KMUTNB), PGS.TS. Ngô Văn Thuyên (HCMUTE), PGS.TS. Arnel Onesimo (DLSU), TS. Wyona Patalinghug (DLSU), PGS. Chavalit Wongse-ek (MU).

Theo PGS.TS. Tan Key Chuan, phiên bản 4.0 của bộ tiêu chuẩn chất lượng cấp chương trình đào tạo được cập nhật những nội dung quan trọng như: OBE, đổi mới sáng tạo và cần phải phát triển tinh thần khởi nghiệp của người học. Điểm nhấn quan trọng của bộ tiêu chuẩn 4.0 này chính là việc cần thiết phải có được phản hồi từ các bên liên quan để bắt đầu một chu trình lập kế hoạch cải tiến tiếp theo và tiến hành các hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục.

Phiên bản mới cũng được xây dựng tinh gọn hơn so với bộ tiêu chuẩn 3.0. Tổng số tiêu chuẩn giảm từ 11 xuống còn 8 và từ 62 tiêu chí giảm còn 53. Nhìn chung, bộ tiêu chuẩn mới dễ tiếp cận hơn vì được đơn giản hóa. Bộ tiêu chuẩn mới cũng tập trung nhiều vào việc hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đạt được kết quả đầu ra của chương trình đào tạo.

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 sẽ được áp dụng bắt buộc kể từ ngày 01/10/2022.

Chi tiết hướng dẫn Bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 đánh giá chất lượng cấp chương trình đào:

Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0

Phòng Quản lý chất lượng