Buổi hướng dẫn bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0
Buổi hướng dẫn bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0

Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cán bộ, giảng viên tham gia vào quá trình tự đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA và thực hiện theo kế hoạch tự đánh giá cấp chương trình đào tạo ở giai đoạn đầu. Chiều ngày 12/08, Phòng Quản lý chất lượng đã tổ chức buổi hướng dẫn bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0 cho cán bộ, giảng viên của Bộ môn Công nghệ Hoá học, Khoa Lâm nghiệp, Khoa Môi trường và Tài nguyên và Khoa Thuỷ sản.

Đến tham dự buổi hướng dẫn có PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Chất lượng, các khoa/bộ môn, các trưởng nhóm SAR, thành viên các nhóm chuyên trách và cán bộ, giảng viên quan tâm.

Bắt đầu buổi hướng dẫn, ThS. Võ Ngàn Thơ, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng đã giới thiệu các quan điểm về chất lượng và hệ thống bảo đảm chất lượng, các nguyên lý bảo đảm chất lượng của AUN, mô hình bảo đảm chất lượng theo AUN-QA và các tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, AUN-QA, ThS. Đào Phong Lâm, các văn bản phục vụ công tác tự đánh giá cấp chương trình đào tạo năm 2020. Mục tiêu của buổi hướng dẫn, người tham gia có thể hiểu các khái niệm và nguyên lý cơ bản áp dụng trong AUN-QA: cải tiến liên tục (PDCA), giáo dục dựa trên đầu ra (OBE); phân tích nội hàm yêu cầu cơ bản của các tiêu chí thuộc bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 3.0; biết cấu trúc và các yêu cầu cơ bản của báo cáo tự đánh giá; xác định các bên liên quan và sự tham gia của từng bên liên quan để tiến hành khảo sát, phục vụ cho quá trình tự đánh giá; triển khai quá trình tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình đào tạo.

Kết thúc buổi hướng dẫn, người tham gia có được cái nhìn mang tính hệ thống về các tiêu chí đánh giá chất lượng và có khả năng tự tìm hiểu sâu hơn về các tiêu chí đánh giá theo nhiệm vụ được phân công. Đây là tiền đề để đội ngũ thực hiện công tác tự đánh giá phát huy trách nhiệm để cùng nhau phối hợp chuẩn bị cho các bước tiếp theo, tiến đến kiểm định chất lượng đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA vào năm 2021.

AUN-QA là mạng lưới chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của AUN, được thành lập với nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động đảm bảo chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã tham gia và trở thành thành viên liên kết của Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN) từ tháng 01/2016. Đến nay, trường đã có 6 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA gồm Thú y, Công nghệ thực phẩm, Kinh tế nông nghiệp, Cơ khí chế biến Bảo quản nông sản thực phẩm, Nông học và Công nghệ Sinh học. Dự kiến đến năm 2021, Trường tiến hành đánh giá ngoài thêm 4 chương trình đào tạo gồm: Kỹ thuật môi trường, Chế biến lâm sản, Nuôi trồng thuỷ sản và Công nghệ hoá học.

Phòng Quản lý chất lượng