Đăng ký đánh giá chương trình đào tạo theo AUN-QA (từ tháng 8/2022)
Đăng ký đánh giá chương trình đào tạo theo AUN-QA (từ tháng 8/2022)

Đoàn Thư ký AUN-QA đã gửi hướng dẫn thủ tục đăng ký đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA cho các đợt đánh giá kể từ tháng 8/2022 trở đi, bao gồm các thông tin: Điều khoản và điều kiện, Trình tự thủ tục, Yêu cầu, Thông tin đăng ký (Thời gian nộp đơn trực tuyến, Thông báo kết quả, Thủ tục thanh toán).

Thông tin chi tiết ở tệp đính kèm.

Về phía Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Nhà trường đang chuẩn bị lộ trình để đăng ký, đảm bảo các CTĐT tái đánh giá theo chu kỳ và mỗi khoa có ít nhất 01 chương trình đào tạo được đánh giá.

Instructions for Online Application (2022)

Phòng Quản lý chất lượng