Đăng ký phúc khảo điểm thi học kỳ 1, năm học 2019 – 2020
Đăng ký phúc khảo điểm thi học kỳ 1, năm học 2019 – 2020

Do tình hình dịch bệnh, Phòng Quản lý chất lượng tạo đơn đăng ký phúc khảo điểm thi học kỳ 1, năm học 2019 – 2020 các môn thi thuộc Bộ môn Lý luận chính trị, thời gian nhận đơn đến hết ngày 12/04/2020.

*Lưu ý:
– Sinh viên sử dụng email sinh viên để gửi đơn xin phúc khảo.
– Sinh viên vui lòng điền đúng, đủ thông tin theo yêu cầu.
– Khi nhận được phiếu đăng ký phúc khảo của sinh viên, Giảng viên chỉ chấm lại bài thi kết thúc học phần, không chấm lại điểm quá trình.
– Đối với các môn khác, sinh viên vui lòng liên hệ giáo vụ của khoa để làm đơn phúc khảo.