Đăng ký tham gia Diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA phiên thứ 4
Đăng ký tham gia Diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA phiên thứ 4

Diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA 2020 phiên cuối với chủ đề “Drivers for Change: Quality Assurance in Times of Disruption and Innovation” do Trường Đại học Philippines chủ trì diễn ra vào ngày 25 đến 27 tháng 11 năm 2020.

Trong ngày đầu tiên, diễn đàn sẽ tập trung vào nội dung “Changing Cultures in Higher Education: New Opportunities and Challenges for Quality” được trình bày bởi GS. Ulf-Daniel Ehlers.

Trong ngày thứ hai, diễn đàn giới thiệu các chuyên gia đảm bảo chất lượng của Châu Âu và ASEAN để thảo luận về đảm bảo chất lượng trong quá trình số hoá dạy và học.

Ở ngày cuối cùng, diễn đàn tổ chức phiên thảo luận “Unconference”.

Người tham gia cần phải đăng ký trước ngày 20 tháng 11 để nhận đường dẫn Zoom cho phiên thảo luận “Unconference” với các chủ đề:

1. Assuring quality in online teaching and learning|
2. Online teaching and learning delivery
3. Online student assessment

Đăng ký tham dự tại đường dẫn bit.ly/ASEANQAOnlineForum2020

Nếu có thắc mắc, người tham gia có thể liên hệ theo địa chỉ forum@asean-qa.orgqa.ovpaa@up.edu.ph.

Diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA 2020 được tổ chức với 4 phiên làm việc, dưới đây là liên kết dẫn đến thông tin của những phiên làm việc trước:

Phiên 1: GOING DIGITAL: How do we assure quality in the shift

Phiên 2: Going Digital: Learning from the Learners

Phiên 3: Going Digital: Assuring Quality in Assessment

Phòng Quản lý chất lượng lược dịch
Nguồn: http://asean-qa.org