Hoạt động thảo luận trực tuyến thông qua hệ thống nền tảng trực tuyến Zoom
Hoạt động thảo luận trực tuyến thông qua hệ thống nền tảng trực tuyến Zoom

“ASEAN ACADEMICS GATHERED FOR THE SAR ZOOM CLINIC” – Hoạt động thảo luận trực tuyến thông qua hệ thống nền tảng trực tuyến Zoom là dự án hợp tác bởi Tổ chức Quản lý giáo dục quốc tế (Educationg Quality International – EQI) và Tổ chức đánh giá chất lượng các trường Đại học tại Đông Nam Á (ASEAN University Network – Quality Assurance, AUN-QA). Mục đích chính của dự án là hỗ trợ các trường đại học nâng cao kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá (SAR) và nâng cao hiệu quả của hoạt động đánh giá cấp Chương trình đào tạo (CTĐT) theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Việc tổ chức lớp tập huấn thông qua hệ thống trực tuyến Zoom là giải pháp khả thi, mang lại hiệu quả và bảo đảm an toàn sức khỏe xã hội trong giai đoạn thế giới bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Hoạt động tập huấn trực tuyến này là khóa đào tạo bổ sung cho khóa tập huấn đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chuẩn cấp CTĐT (Tier 1) của tổ chức AUN-QA, nhằm cung cấp các yêu cầu thực hiện SAR, kỹ thuật viết SAR và các tiêu chuẩn đánh giá cấp CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN–QA.

Đợt tập huấn trực tuyến đầu tiên với chủ đề “Writing a good SAR – Hướng dẫn viết SAR tốt” đã được tổ chức thành công từ ngày 20/04 đến ngày 1/5/2020, được chủ trì bởi ông Johnson Ong Chee Bin người sáng lập – cố vấn chính của EQI và là chuyên gia của tổ chức AUN-QA.

Khóa 1 của lớp tập huấn gồm 35 người tham gia từ các trường đại học có kế hoạch đánh giá ngoài cấp CTĐT trong năm 2020, thuộc các quốc gia Indonesia, Malaysia, Philippines and Việt Nam. Khóa 2 gồm 38 người tham gia từ các trường đại học đã đăng ký hoặc có kế hoạch đăng ký thực hiện đánh giá ngoài cấp CTĐT AUN–QA thuộc các quốc gia Indonesia, Malaysia, Philippines and Việt Nam.

Đại diện của trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh tham gia với mong muốn cập nhật các thông tin hướng dẫn từ chuyên gia của AUN-QA, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm từ đại diện các trường đại học trong khu vực về công tác BĐCL bên trong, triển khai kế hoạch tự đánh giá và kỹ thuật viết SAR. Từ đó, nhà trường có thể cải tiến hoạt động BĐCL bên trong, tổ chức tập huấn kỹ thuật viết SAR đối với 4 CTĐT dự kiến sẽ đánh giá vào năm 2021 theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (vesion 3).

PQLCL lược dịch