Hội nghị Cán bộ – Viên chức năm học 2020 – 2021
Hội nghị Cán bộ – Viên chức năm học 2020 – 2021

Sáng ngày 13/10, Phòng Quản lý Chất lượng tổ chức hội nghị Cán bộ – Viên chức năm học 2020 – 2021 với sự tham gia của PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn, Bí thư Chi bộ NCKH – HTQT – QLCL – Tạp chí – TTĐTQT, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Trần Hữu Minh, Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn trường và lãnh đạo, chuyên viên và nhân viên của phòng.

Tại hội nghị, ThS. Võ Ngàn Thơ, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và Phương hướng công tác năm học 2020 – 2021 của Phòng Quản lý chất lượng và của Trường. Chuyên viên và nhân viên của phòng có nhiều góp ý cho công tác của Phòng và phương hướng của Trường như thành lập Hội đồng ĐBCL bên trong, quy chế ĐBCL của trường, xây dựng các quy trình thống nhất trong công tác khảo thí trong Trường, hướng dẫn thống nhất các văn bản, biểu mẫu trong công tác hành chính… Đại diện cho Chi bộ, Nhà trường và Công đoàn trường, PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn và ThS. Trần Hữu Minh cũng có nhiều ý kiến chỉ đạo cho Hội nghị để tập thể lãnh đạo, chuyên viên và nhân viên của phòng phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục thực hiện tốt công tác trong năm học mới.