Hội nghị quốc tế của Diễn đàn đảm bảo chất lượng đại học ASEAN (ASEAN-QA Forum)
Hội nghị quốc tế của Diễn đàn đảm bảo chất lượng đại học ASEAN (ASEAN-QA Forum)

Diễn đàn Đảm bảo chất lượng Asean – QA nằm trong chuỗi các hoạt động của dự án Asean – QA, phối hợp tổ chức bởi Hiệp hội Đảm bảo chất lượng ASEAN-QA Association, viết tăt ASEAN -QAA) và các đối tác của ASEAN-QAA (AQAN, AUN, DAAD, ENQA, SEAMEO RIHEH, trường Đại học Postdam, CHLB Đức) nhằm giới thiệu, chia sẻ các hoạt động đảm bảo chất lượng của các trường đại học trong khu vực và trên thế giới.

PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và ThS. Võ Ngàn Thơ, Phó Trưởng phòng Quản lý Chất lượng cùng tham dự hội nghị

Năm 2019 từ ngày 7 đến 8 tháng 11, tại trường Đai học Ngoại Thương Hà Nội đã đăng cai tổ chức Diễn đàn Đảm bảo chất lượng ASEAN – QA năm 2019 với chủ đề “Kết nối để xây dựng và duy trì văn hóa chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học” (Networking for Buiding and Sustaining Quality Culture in Higher Education Institutions) với sự tham gia của hơn 250 đại biểu đến từ 150 cơ cở giáo dục đai học và các 15 nước trong khu vực và thế giới.

Năm 2019, diễn đàn đã trao đổi các vấn đề như vai trò của mạng lưới đảm bảo chất lượng trong bối cảnh giáo dục đại học ở ASEAN đang có nhiều thay đổi; sự tham gia của người học trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học ở ASEAN; số hóa trong giáo dục đại học và tác động đến công tác đảm bảo chất lượng.

Cũng tại diễn đàn, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm liên kết các cơ sở giáo dục đại học và các bên liên quan cũng như đóng góp vào quá trình xây dựng sự tín nhiệm giữa các cá nhân và tổ chức. Đây là một “sân chơi” chung cho các cơ sở giáo dục đại học và các bên liên quan trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng để xây dựng một cộng đồng hoạt động dựa trên đối thoại và trao đổi.

Nguồn: http://www.dangcongsan.vn