Hội thao Công đoàn chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019
Hội thao Công đoàn chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

Sáng ngày 11/11/2019, Công đoàn bộ phần phòng Quản lý chất lượng đã tham gia lễ khai mạc Hội thao công đoàn chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019, sau đó tham gia cuộc thi kéo co đồng đội liên phòng gồm Phòng Quản lý chất lượng, phòng Thanh tra, VP. Công đoàn, phòng Quản lý nghiên cứu khoa học.

Cán bộ, viên chức, giảng viên cùng tham dự môn kéo co để khai mạc hội thao

Hội thao là hoạt động truyền thống của Công đoàn trường nhằm tạo sân chơi hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe, giải trí và hoạt động giao lưu giữa các đơn vị công đoàn trong toàn trường.

Tin, ảnh: Phòng Quản lý Chất lượng