Hội thảo “Giải pháp thực tế trong triển khai KPIs”
Hội thảo “Giải pháp thực tế trong triển khai KPIs”
KPI

Tiếp nối hội thảo “Thiết lập KPI và đánh giá kết quả công việc”, các trường đại học muốn tìm hiểu sâu hơn mô hình QLTS của MCG và cách ứng dụng xây dựng KPI. Do vậy MCG phối hợp với Trường Đại học Y Dược TP.HCM (ĐHYD) tổ chức hội thảo “Giải pháp thực tế trong triển khai KPIs”, với sự chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Nguyệt Anh – Giám đốc khối dịch vụ tư vấn Quản trị doanh nghiệp của MCG tại Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Phó Giám đốc Công ty MCG Talent Gene.

Về diễn giả, chuyên gia Nguyễn Nguyệt Anh có trên 10 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành tại các tập đoàn trong các lĩnh vực bất động sản, vật liệu xây dựng; kinh nghiệm tư vấn quản lý trong lĩnh vực tái cấu trúc doanh nghiệp, hoạch định chiến lược và phát triển nguồn nhân lực. Chị Nguyệt Anh là tư vấn trưởng trong dự án tư vấn về hệ thống quản lý mục tiêu KPI/OKR, hệ thống đánh giá thực hiện công việc, rà soát tổ chức, rà soát và đánh giá nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống lương và đãi ngộ, hệ thống đào tạo, hệ thống mô tả công việc cho các tổ chức quốc tế, ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp tại Việt Nam như Trường Đại học Việt-Đức, Bệnh viện ĐHYD, Tập đoàn Nguyễn Hoàng, Tổng Công ty Sonadezi, Bến Thành TSC, Công ty Cổ phần bất động sản An Gia, Viet An Group… Đặc biệt, hội thảo có sự chia sẻ của Cô Nguyễn Thị Lại Giang đến từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, người trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai KPI trong 6 năm nay. Cô đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai, những thách thức và bài học kinh nghiệm áp dụng KPI tại Trường Đại học Sư Pphạm Kỹ thuật TP.HCM.

Tại hội thảo, chị Nguyệt Anh đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về:

  • Những vấn đề trong triển khai KPI;
  • Ma trận QLTS và những cách thức quản lý mục tiêu đến từng vị trí việc làm;
  • Những lưu ý quan trọng khi sử dụng ma trận QLTS.

Đến tham dự hội thảo gồm có gần 60 Thầy Cô từ ĐHYD, Đại học Việt Đức, Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Đại học Ngân hàng TP.HCM, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Đại diện Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có sự tham gia của ThS. Võ Ngàn Thơ, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng và Ngô Công Hậu, nhân viên phòng Quản lý chất lượng. Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Đại học Ngân hàng TP.HCM, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Đại diện Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có sự tham gia của ThS. Võ Ngàn Thơ, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng và Ngô Công Hậu, nhân viên phòng Quản lý chất lượng.

Sau buổi hội thảo, các Thầy, Cô tham dự đã biết về công cụ ma trận QLTS, và đã hiểu rõ hơn về những cách thức quản lý mục tiêu đến từng vị trí việc làm.

Nguồn: http://www.mcg-tg.com/