Kỳ họp trực tuyến của Hội đồng AUN-QA
Kỳ họp trực tuyến của Hội đồng AUN-QA

Ban đầu, Kỳ họp Hội đồng AUN-QA dự kiến được tổ chức cùng với Hội nghị quốc tế AUN-QA năm 2020. Tuy nhiên, do tình hình phức tạp của đại dịch COVID-19, Ban Thư ký của AUN-QA đã tổ chức Kỳ họp Hội đồng AUN-QA lần đầu tiên qua nền tảng trực tuyến. Mặc dù còn thiếu sự tương tác trực tiếp, nhưng các thành viên tham gia đã tích cực thảo luận về chính sách, chiến lược và phương hướng của AUN-QA. Kỳ họp có sự tham gia của các Thành viên Hội đồng AUN-QA, Nhóm Kỹ thuật AUN-QA, Giám đốc Điều hành AUN và Cố vấn đặc biệt cho Giám đốc Điều hành AUN về Phát triển Giáo dục và Đảm bảo Chất lượng.

AUN-QA COUNCIL MEETING (ONLINE)