Lớp tập huấn xây dựng CTĐT theo chuẩn đầu ra (OBE)
Lớp tập huấn xây dựng CTĐT theo chuẩn đầu ra (OBE)

Giáo dục và đào tạo theo Chuẩn đầu ra (Outcomes-Based Education – OBE) là một triết lý nền tảng hiện đại trong thiết kế và phát triển chương trình đào tạo đặc biệt phù hợp với bối cảnh giáo dục mới – giáo dục trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0. Cách tiếp cận này hiện đang được sử dụng phổ biến để kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo của Tổ chức đảm bảo chất lượng Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).
Với mục đích tiếp cận sớm triết lý giáo dục nền tảng hiện đại này, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM đã tham gia khóa tập huấn “Lớp tập huấn xây dựng CTĐT theo chuẩn đầu ra OBE” tại Thái Lan thời gian từ 23 đến 26 tháng 01 năm 2018. Khóa học này sẽ đem đến cho các nhà quản lý, nhà giáo một tư duy và thực hành tiên tiến trong việc xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo hiện nay, giúp nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học một cách bền vững.

ThS. Võ Ngàn Thơ (bìa phải) tham dự khóa tập huấn

Đây là cơ hội để các cán bộ làm công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đai học được giao lưu học hỏi lẫn nhau, hình thành nên mạng lưới hợp tác về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của các CSGD đại học trong phạm vi khu vực Đông Nam Á.