Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM được nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra
Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM được nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra

Thực hiện công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra; Thực hiện công văn số 265/ BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Quyết định 173/QĐ-TTG ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của chủng virus Corona gây ra, Hiệu trưởng quyết định:

Giảng viên, học viên, sinh viên trong toàn Trường được nghỉ đến hết ngày 09/2/2020. Lịch học bắt đầu từ ngày 10/2/2020.

Lý do: Để phòng trách lây lan dịch bệnh viêm nhiễm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Phòng Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Đào tạo sau đại học các Khoa, Bộ môn, Viện, Trung tâm thông báo cho giảng viên, học viên, sinh viên được biết.

Trong thời gian nghỉ trên, nếu học viên, sinh viên từ các tỉnh (đã đến sớm) cần chỗ ở tạm thì Nhà trường sẽ bố trí chỗ ở tại Ký túc xá của Nhà trường.

Các Phòng/Ban chức năng vẫn làm việc bình thường theo quy định.

Trân trọng thông báo./.