Tham quan, học tập công tác chuẩn bị đánh giá ngoài từ xa chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 205 tại Trường Đại học Cần Thơ
Tham quan, học tập công tác chuẩn bị đánh giá ngoài từ xa chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 205 tại Trường Đại học Cần Thơ

Ngày 19/3/2021, Trường Đại học Cần Thơ chia sẻ công tác chuẩn bị Đánh giá trực tuyến chương trình đào tạo theo hướng dẫn AUN-QA trong đợt đánh giá lần thứ 205 tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ trong các ngày 22 – 26/3/2021. Đại diện Trường Đại học Cần Thơ, PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng và TS. Phan Duy Hùng, Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng đón tiếp và chào mừng các đoàn công tác đến tham quan, học tập kinh nghiệm từ Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM và Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Đoàn tham quan học tập gồm: Đại diện Phòng Quản lý chất lượng, Phòng Quản trị vật tư, Tổ Công nghệ Thông tin và các khoa Công nghệ Hoá học và Thực phẩm, Khoa Môi trường và Tài nguyên, khoa Thuỷ sản, khoa Lâm nghiệp của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Để chia sẻ về công tác chuẩn bị đánh giá ngoài trực tuyến theo tiêu chuẩn AUN-QA trường đại học Cần Thơ có 02 bài trình bày của ThS. Đào Phong Lâm, phó giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng về công tác tổ chức, quản lý chung và bài trình bày của ThS. Lưu Trùng Dương, giám đốc Trung tâm Truyền thông và Quản trị mạng.

Các nội dung chia sẻ xoay quanh các nội dung:

– Công tác bố trí kỹ thuật: phòng phỏng vấn, bộ thiết bị thực hiện truyền phát trực tuyến (livestream), tốc độ mạng, việc tập huấn đội ngũ quản trị phần mềm Zoom (ZMT), đội ngũ truyền phát, và các hoạt động diễn tập theo hướng dẫn của ban thư ký AUN-QA;

– Công tác bố trí nhân sự  điều hành, thực hiện như ban chỉ đạo, nhân sự nhóm SAR, nhân sự phụ trách từng chương trình đào tạo, đội ngũ quay, đội ngũ giới thiệu, thực hiện kịch bản truyền phát;

– Công tác minh chứng: trực tuyến hoặc các minh chứng trực tiếp sẵn sàng theo yêu cầu của đoàn chuyên gia AUN-QA;

– Công tác điều phối các bên liên quan: cung cấp danh sách, tổ chức các buổi thông tin chung, tổ chức các buổi thông tin về nội dung báo cáo tự đánh giá, tổ chức tập huấn theo quy định và hướng dẫn của AUN-QA;

Các công tác khác: trang trí, truyền thông; kênh thông tin, liên lạc; chuẩn bị tài liệu, văn bản cần thiết; các mốc thời gian quan trọng.

Đại diện các Đoàn công tác của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM và Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã trao đổi thêm về các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Trường Đại học Cần Thơ. Bên cạnh đó, đại diện Trung tâm Quản lý chất lượng và Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng, Trường Đại học Cần Thơ cũng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị để các đoàn công tác có thêm những kinh nghiệm khi áp dụng trong thực tế.

Cùng ngày, Trường Đại học Cần Thơ đã hướng dẫn các đoàn công tác tham quan các phòng Labs phục vụ phỏng vấn, điều hành công tác thực hiện đánh giá; quan sát trực tiếp diễn tập truyền phát cơ sở vật chất cấp trường, truyền phát cơ sở vật chất cấp khoa tại khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Chuyến tham quan, học tập công tác chuẩn bị đánh giá ngoài từ xa chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 205 tại Trường Đại học Cần Thơ có đại diện các phòng ban chức năng, các đơn vị có chương trình đào tạo được đánh giá sắp tới gồm Phòng Quản lý chất lượng, Phòng Quản trị vật tư, Tổ Công nghệ thông tin (Phòng Hành chính), Khoa Thuỷ sản, Khoa Môi trường & Tài nguyên, Khoa Lâm nghiệp và Bộ môn Công nghệ Hoá học (Khoa Công nghệ Hoá học & Thực phẩm). Đây là những bài học quý báu giúp cho đội ngũ làm công tác bảo đảm chất lượng tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, đặc biệt là viên chức thuộc các chương trình đào tạo sắp thực hiện công tác đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA sắp tới học tập, nâng cao năng lực chuyên môn và tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn về kiểm định quốc tế chương trình đào tạo, đặc biệt là phương án chuẩn bị, triển khai tổ chức đánh giá trực tuyến/từ xa.

Phòng Quản lý chất lượng