Thông báo đăng ký hoãn thi học kì 2, năm học 2020-2021 cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
Thông báo đăng ký hoãn thi học kì 2, năm học 2020-2021 cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Để hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhà trường thông báo việc đăng ký hoãn lịch thi như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên hoãn thi trong kỳ thi học kì 2, năm học 2020-2021 do bị cách ly hoặc điều trị y tế do Covid-19 gây ra (không thuộc các trường hợp bị thôi học theo quy định hiện hành).

2. Quy trình và thẩm quyền giải quyết:

Bước 1: Sinh viên đăng ký hoãn thi và kèm theo các minh chứng tại biểu mẫu https://tinyurl.com/hoanthi2021;

Bước 2: Phòng QLCL tiếp nhận đăng ký và các minh chứng, trình Ban Giám hiệu xem xét, quyết định.

Bước 3: Phòng QLCL trả kết quả cho sinh viên theo quy định.

3. Thời gian giải quyết:

Sinh viên gửi yêu cầu hoãn thi trước ngày thi.

Phòng QLCL giải quyết trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và trả lời qua email, số điện thoại.

Chi tiết thông báo:

Đăng ký hoãn thi học kỳ II, năm học 2020 - 2021