Hình thức thi trực tuyến của các môn thi học kỳ 2, năm học 2020-2021 (đợt 2)
Hình thức thi trực tuyến của các môn thi học kỳ 2, năm học 2020-2021 (đợt 2)

Phòng Quản lý chất lượng công bố hình thức thi trực tuyến của các môn thi học kỳ 2, năm học 2020-2021 (đợt 2). Sinh viên xem trực tuyến tại bảng đính kèm dưới đây.

Để tìm kiếm nhanh, vui lòng sử dụng tính năng tìm kiếm (tổ hợp phím Ctrl + F), sau đó gõ tên môn thi/mã môn thi để tìm kiếm.