Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có thêm 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có thêm 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA
AUN

Ngày 25/2 vừa qua, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM vừa nhận được báo cáo sơ bộ của đợt đánh giá ngoài AUN-QA lần thứ 168 vào đầu tháng 12/2019 đối với 4 chương trình đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Theo đó, các chương trình đạo tạo: Cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm, Công nghệ sinh học, Kinh tế nông nghiệp và Nông học đều đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA trong lần đánh giá này. Trong đó, chương trình Công nghệ sinh học của trường có kết quả đánh giá ở mức “đáp ứng cao hơn yêu cầu của tiêu chí” theo thang đánh giá của AUN.

Như vậy, cùng với 2 chương trình đào tạo đã đạt chứng nhận chất lượng của AUN-QA vào năm 2018 là Thú Y và Công nghệ thực phẩm, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM đã có 6 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng theo khung đảm bảo chất lượng của AUN.

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tiếp đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng giáo dục thuộc mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) từ ngày 10 đến ngày 12/12/2019

Trong giai đoạn tiếp theo, nhà trường tiếp tục triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong theo khung đảm bảo chất lượng của AUN-QA, thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài các chương trình đào tạo tiếp theo, nhằm hướng đến mục tiêu đạt chứng nhận chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của khu vực. Đây là một trong những hoạt động cốt lõi nhằm thực hiện phương châm mà nhà trường đã đặt ra: “Chất lượng – Hội nhập – Phát triển“.

AUN-QA là mạng lưới chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của AUN, được thành lập với nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động đảm bảo chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.

Trường đại học Nông Lâm TP.HCM đã tham gia và trở thành thành viên liên kết của Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN) từ năm 2012.