Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Phòng Quản lý Chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị sự nghiệp công hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, được thành lập theo quyết định số 3413/QĐ-ĐHNL-TCCB ký ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng. Tiền thân là trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo quyết định số 796/QĐ-ĐHNL-TCHC ký ngày 04/06/2007 của Hiệu trưởng

Phòng Quản lý chất lượng được thành lập nhằm đảm bảo thực hiện khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của các bên liên quan, với phương châm chủ đạo “Liên tục đổi mới”.

Đảm bảo Chất lượng

Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện các dịch vụ về kiểm định chất lượng...

xem thêm
Khảo thí

Chủ trì xây dựng và ban hành các văn bản quản lý tiêu chuẩn hoá công tác khảo thí...

xem thêm

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Đạt chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Của Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - ĐHQG TP.HCM

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Khoa Chăn nuôi - Thú y

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Thú y

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Thú y

Khoa Công nghệ Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Công nghệ Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Công nghệ Thực phẩm

Khoa Kinh tế

Đánh giá Chương trình đào tạo

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Khoa Cơ khí Công nghệ

Đánh giá Chương trình đào tạo

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Khoa Nông học

Đánh giá Chương trình đào tạo

Kỹ sư Nông học
 

Kỹ sư Nông học

Bộ môn Công nghệ sinh học

Đánh giá Chương trình đào tạo

Kỹ sư Công nghệ Sinh học
 

Kỹ sư Công nghệ Sinh học

62

năm Hội nhập - Phát triển

15

Khoa / Bộ môn

887

Giảng viên - Viên chức

19274

Hecta

Tin tức - Sự kiện

Tổng hợp những thông tin mới liên quan tới các vấn đề về công tác Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục Đại học tại Việt Nam và trên Thế giới.
Đăng ký phúc khảo điểm thi học kỳ 1, năm học 2019 – 2020
Đăng ký phúc khảo điểm thi học kỳ 1, năm học 2019 – 2020

Do tình hình dịch bệnh, Phòng Quản lý chất lượng tạo đơn đăng ký phúc khảo điểm thi học kỳ…

Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc: Người lao động tự giác thực hiện
Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc: Người lao động tự giác thực hiện

Người lao động cần tự giác thực hiện những việc sau nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh COVID-19. Nguồn:…

Thông báo về việc dời lịch học đến ngày 30/03/2020 để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra
Thông báo về việc dời lịch học đến ngày 30/03/2020 để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra

Căn cứ công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng chống dịch…

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có thêm 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có thêm 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA

Ngày 25/2 vừa qua, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM vừa nhận được báo cáo sơ bộ của đợt đánh…

Thông báo lấy ý kiến đo lường dịch vụ công của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2020
Thông báo lấy ý kiến đo lường dịch vụ công của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 290/KH-ĐHNL-QLCL ngày 18/02/20202 của Nhà trường về việc “Lấy ý kiến của sinh viên đánh…

Báo cáo cuối năm 2019 của AUN
Báo cáo cuối năm 2019 của AUN

Năm 2019 đánh dấu 25 năm mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN) trở thành mạng lưới hàng đầu…