Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Phòng Quản lý Chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị sự nghiệp công hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, được thành lập theo quyết định số 3413/QĐ-ĐHNL-TCCB ký ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng. Tiền thân là trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo quyết định số 796/QĐ-ĐHNL-TCHC ký ngày 04/06/2007 của Hiệu trưởng

Phòng Quản lý chất lượng được thành lập nhằm đảm bảo thực hiện khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của các bên liên quan, với phương châm chủ đạo “Liên tục đổi mới”.

Đảm bảo Chất lượng

Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện các dịch vụ về kiểm định chất lượng...

xem thêm
Khảo thí

Chủ trì xây dựng và ban hành các văn bản quản lý tiêu chuẩn hoá công tác khảo thí...

xem thêm

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Giấy chứng nhận thành viên AUN-QA

Của Mạng lưới bảo đảm chất lượng đại học ASEAN

Giấy chứng nhận thành viên AUN-QA

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Đạt chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Của Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - ĐHQG TP.HCM

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Khoa Chăn nuôi - Thú y

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Thú y

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Thú y

Khoa Công nghệ Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Công nghệ Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Công nghệ Thực phẩm

Khoa Kinh tế

Đánh giá Chương trình đào tạo

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Khoa Cơ khí Công nghệ

Đánh giá Chương trình đào tạo

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Khoa Nông học

Đánh giá Chương trình đào tạo

Kỹ sư Nông học
 

Kỹ sư Nông học

Bộ môn Công nghệ sinh học

Đánh giá Chương trình đào tạo

Kỹ sư Công nghệ Sinh học
 

Kỹ sư Công nghệ Sinh học

62

năm Hội nhập - Phát triển

15

Khoa / Bộ môn

887

Giảng viên - Viên chức

19274

Hecta

Tin tức - Sự kiện

Tổng hợp những thông tin mới liên quan tới các vấn đề về công tác Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục Đại học tại Việt Nam và trên Thế giới.
Điểm nổi bật từ Kỳ họp của Hội đồng AUN-QA
Điểm nổi bật từ Kỳ họp của Hội đồng AUN-QA

Kỳ họp của Hội đồng AUN-QA được tổ chức trực tuyến vào ngày 7 tháng 4 năm 2020, dưới đây…

Kỳ họp trực tuyến của Hội đồng AUN-QA
Kỳ họp trực tuyến của Hội đồng AUN-QA

Ban đầu, Kỳ họp Hội đồng AUN-QA dự kiến được tổ chức cùng với Hội nghị quốc tế AUN-QA năm…

Hoạt động thảo luận trực tuyến thông qua hệ thống nền tảng trực tuyến Zoom
Hoạt động thảo luận trực tuyến thông qua hệ thống nền tảng trực tuyến Zoom

“ASEAN ACADEMICS GATHERED FOR THE SAR ZOOM CLINIC” – Hoạt động thảo luận trực tuyến thông qua hệ thống nền…

Chương trình trao đổi học tập kinh nghiệm AUN ASEAN lần thứ hai 2019 – “Nantopia: Breakthrough towards the City for All”
Chương trình trao đổi học tập kinh nghiệm AUN ASEAN lần thứ hai 2019 – “Nantopia: Breakthrough towards the City for All”

Chương trình trao đổi học tập kinh nghiệm AUN ASEAN là một trong những sáng kiến hàng đầu được tổ…

Thông báo về thời gian làm việc, học tập sau chống dịch Covid-19
Thông báo về thời gian làm việc, học tập sau chống dịch Covid-19

Căn cứ Chỉ thị 19/TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ;Căn cứ Công văn số 1490/UBND-VX ngày 23/4/2020 của…

Đăng ký phúc khảo điểm thi học kỳ 1, năm học 2019 – 2020
Đăng ký phúc khảo điểm thi học kỳ 1, năm học 2019 – 2020

Do tình hình dịch bệnh, Phòng Quản lý chất lượng tạo đơn đăng ký phúc khảo điểm thi học kỳ…