Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Phòng Quản lý Chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị sự nghiệp công hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, được thành lập theo quyết định số 3413/QĐ-ĐHNL-TCCB ký ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng. Tiền thân là trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo quyết định số 796/QĐ-ĐHNL-TCHC ký ngày 04/06/2007 của Hiệu trưởng

Phòng Quản lý chất lượng được thành lập nhằm đảm bảo thực hiện khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của các bên liên quan, với phương châm chủ đạo “Liên tục đổi mới”.

Đảm bảo Chất lượng

Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện các dịch vụ về kiểm định chất lượng...

xem thêm
Khảo thí

Chủ trì xây dựng và ban hành các văn bản quản lý tiêu chuẩn hoá công tác khảo thí...

xem thêm

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Giấy chứng nhận thành viên AUN-QA

Của Mạng lưới bảo đảm chất lượng đại học ASEAN

Giấy chứng nhận thành viên AUN-QA

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Đạt chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Của Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - ĐHQG TP.HCM

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Khoa Chăn nuôi - Thú y

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Thú y

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Thú y

Khoa Công nghệ Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Công nghệ Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Công nghệ Thực phẩm

Khoa Kinh tế

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Khoa Cơ khí Công nghệ

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Khoa Nông học

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Nông học
 

Kỹ sư Nông học

Bộ môn Công nghệ sinh học

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Công nghệ Sinh học
 

Kỹ sư Công nghệ Sinh học

62

năm Hội nhập - Phát triển

15

Khoa / Bộ môn

887

Giảng viên - Viên chức

19274

Hecta

Tin tức - Sự kiện

Tổng hợp những thông tin mới liên quan tới các vấn đề về công tác Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục Đại học tại Việt Nam và trên Thế giới.
Hội thảo trực tuyến SHARE: Chuyên gia của AUN-QA chia sẻ về mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục trực tuyến
Hội thảo trực tuyến SHARE: Chuyên gia của AUN-QA chia sẻ về mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục trực tuyến

Trong chuỗi hội thảo trực tuyến để đối thoại về chính sách với chủ đề “Looking Ahead to an ASEAN…

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM nhận Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA của 4 chương trình đào tạo
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM nhận Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA của 4 chương trình đào tạo

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM vừa nhận được Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA của đợt đánh giá ngoài…

REMOTE: The Connected Faculty Summit
REMOTE: The Connected Faculty Summit

REMOTE: The Connected Faculty Summit là diễn đàn để xác định và thúc đẩy các phương pháp sư phạm, kỹ…

Chuỗi diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA 2020
Chuỗi diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA 2020

Diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA 2020 sẽ được tổ chức với nhiều phiên bắt đầu từ tháng 7 và kết…

HỘI ĐỒNG AUN-QA BAN HÀNH BỘ TIÊU CHUẨN AUN-QA 4.0 CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG AUN-QA BAN HÀNH BỘ TIÊU CHUẨN AUN-QA 4.0 CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu: Việc ban hành bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0 tạo nhằm cải tiến cách tiếp cận đánh giá…

Điểm nổi bật từ Kỳ họp của Hội đồng AUN-QA
Điểm nổi bật từ Kỳ họp của Hội đồng AUN-QA

Kỳ họp của Hội đồng AUN-QA được tổ chức trực tuyến vào ngày 7 tháng 4 năm 2020, dưới đây…