Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Phòng Quản lý Chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị sự nghiệp công hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, được thành lập theo quyết định số 3413/QĐ-ĐHNL-TCCB ký ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng. Tiền thân là trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo quyết định số 796/QĐ-ĐHNL-TCHC ký ngày 04/06/2007 của Hiệu trưởng

Phòng Quản lý chất lượng được thành lập nhằm đảm bảo thực hiện khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của các bên liên quan, với phương châm chủ đạo “Liên tục đổi mới”.

Đảm bảo Chất lượng

Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện các dịch vụ về kiểm định chất lượng...

xem thêm
Khảo thí

Chủ trì xây dựng và ban hành các văn bản quản lý tiêu chuẩn hoá công tác khảo thí...

xem thêm

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Giấy chứng nhận thành viên AUN-QA

Của Mạng lưới bảo đảm chất lượng đại học ASEAN

Giấy chứng nhận thành viên AUN-QA

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Đạt chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Của Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - ĐHQG TP.HCM

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Khoa Chăn nuôi - Thú y

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Thú y

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Thú y

Khoa Công nghệ Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Công nghệ Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Công nghệ Thực phẩm

Khoa Kinh tế

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Khoa Cơ khí Công nghệ

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Khoa Nông học

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Nông học
 

Kỹ sư Nông học

Bộ môn Công nghệ sinh học

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Công nghệ Sinh học
 

Kỹ sư Công nghệ Sinh học

62

năm Hội nhập - Phát triển

15

Khoa / Bộ môn

887

Giảng viên - Viên chức

19274

Hecta

Tin tức - Sự kiện

Tổng hợp những thông tin mới liên quan tới các vấn đề về công tác Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục Đại học tại Việt Nam và trên Thế giới.
Webinar E1 “Đánh giá hoạt động học tập trực tuyến”
Webinar E1 “Đánh giá hoạt động học tập trực tuyến”

Webinar | Hội thảo – toạ đàm trực tuyến E1 “Đánh giá hoạt động học tập trực tuyến: từ nguyên…

Thông báo đăng ký hoãn thi học kì 2, năm học 2020-2021 cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
Thông báo đăng ký hoãn thi học kì 2, năm học 2020-2021 cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Để hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhà trường thông báo việc đăng ký hoãn…

Chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến 2021
Chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến 2021

Giai đoạn 1: Hội thảo và đào tạo trực tuyến Chương trình này có mục tiêu tổng thế là hỗ…

Khóa tập huấn trực tuyến về Quản lý bảo đảm chất lượng trong đào tại đại học tại Australia
Khóa tập huấn trực tuyến về Quản lý bảo đảm chất lượng trong đào tại đại học tại Australia

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Chính phủ Australia, Bộ Giáo dục và…

Đăng ký đánh giá chương trình đào tạo theo AUN-QA (từ tháng 8/2022)
Đăng ký đánh giá chương trình đào tạo theo AUN-QA (từ tháng 8/2022)

Đoàn Thư ký AUN-QA đã gửi hướng dẫn thủ tục đăng ký đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu…

Ra mắt chính thức Sổ tay hướng dẫn AUN-QA phiên bản 4.0
Ra mắt chính thức Sổ tay hướng dẫn AUN-QA phiên bản 4.0

Ban Thư ký AUN-QA thông báo tổ chức sự kiện ra mắt hính thức Sổ tay hướng dẫn ANN-QA phiên…