Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Phòng Quản lý Chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị sự nghiệp công hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, được thành lập theo quyết định số 3413/QĐ-ĐHNL-TCCB ký ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng. Tiền thân là trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo quyết định số 796/QĐ-ĐHNL-TCHC ký ngày 04/06/2007 của Hiệu trưởng

Phòng Quản lý chất lượng được thành lập nhằm đảm bảo thực hiện khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của các bên liên quan, với phương châm chủ đạo “Liên tục đổi mới”.

Đảm bảo Chất lượng

Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện các dịch vụ về kiểm định chất lượng...

xem thêm
Khảo thí

Chủ trì xây dựng và ban hành các văn bản quản lý tiêu chuẩn hoá công tác khảo thí...

xem thêm

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Giấy chứng nhận thành viên AUN-QA

Của Mạng lưới bảo đảm chất lượng đại học ASEAN

Giấy chứng nhận thành viên AUN-QA

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Đạt chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Của Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - ĐHQG TP.HCM

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Khoa Chăn nuôi - Thú y

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Thú y

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Thú y

Khoa Công nghệ Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Công nghệ Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Công nghệ Thực phẩm

Khoa Kinh tế

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Khoa Cơ khí Công nghệ

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Khoa Nông học

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Nông học
 

Kỹ sư Nông học

Bộ môn Công nghệ sinh học

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Công nghệ Sinh học
 

Kỹ sư Công nghệ Sinh học

62

năm Hội nhập - Phát triển

15

Khoa / Bộ môn

887

Giảng viên - Viên chức

19274

Hecta

Tin tức - Sự kiện

Tổng hợp những thông tin mới liên quan tới các vấn đề về công tác Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục Đại học tại Việt Nam và trên Thế giới.
Lễ công bố Nghị quyết về nhân sự lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm TPHCM
Lễ công bố Nghị quyết về nhân sự lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

Sáng ngày 11/01/2021, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết về nhân sự…

Chương trình “Đối thoại giữa Sinh viên với Ban lãnh đạo Nhà trường”
Chương trình “Đối thoại giữa Sinh viên với Ban lãnh đạo Nhà trường”

Sáng ngày 29/12/2020, tại Hội trường Phượng Vỹ 100, gần 300 sinh viên đã có buổi giao lưu, chia sẻ…

Hội thảo trực tuyến “Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục đại học trong tình hình mới”
Hội thảo trực tuyến “Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục đại học trong tình hình mới”

Ngày 16/12/2020, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo – ĐHQG TP.HCM đã tổ chức Hội…

AUN-QA có 02 chuyên gia làm trưởng đoàn đánh giá mới
AUN-QA có 02 chuyên gia làm trưởng đoàn đánh giá mới

AUN-QA đã bổ nhiệm 02 chuyên gia làm trường đoàn đánh giá (lead assessor) mới, đó là GS.TS. Mohd Nizam…

Hội thảo “Giải pháp thực tế trong triển khai KPIs”
Hội thảo “Giải pháp thực tế trong triển khai KPIs”

Tiếp nối hội thảo “Thiết lập KPI và đánh giá kết quả công việc”, các trường đại học muốn tìm…

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học, Cao đẳng Sư phạm
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học, Cao đẳng Sư phạm

Nhằm tổng kết những kết quả đạt được, nhìn nhận những khó khăn, bất cập trong Kiểm định chất lượng…