Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Phòng Quản lý Chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị sự nghiệp công hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, được thành lập theo quyết định số 3413/QĐ-ĐHNL-TCCB ký ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng. Tiền thân là trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo quyết định số 796/QĐ-ĐHNL-TCHC ký ngày 04/06/2007 của Hiệu trưởng

Phòng Quản lý chất lượng được thành lập nhằm đảm bảo thực hiện khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của các bên liên quan, với phương châm chủ đạo “Liên tục đổi mới”.

Đảm bảo Chất lượng

Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện các dịch vụ về kiểm định chất lượng...

xem thêm
Khảo thí

Chủ trì xây dựng và ban hành các văn bản quản lý tiêu chuẩn hoá công tác khảo thí...

xem thêm

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Giấy chứng nhận thành viên AUN-QA

Của Mạng lưới bảo đảm chất lượng đại học ASEAN

Giấy chứng nhận thành viên AUN-QA

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Đạt chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Của Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - ĐHQG TP.HCM

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Khoa Chăn nuôi - Thú y

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Thú y

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Thú y

Khoa Công nghệ Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Công nghệ Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Công nghệ Thực phẩm

Khoa Kinh tế

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Khoa Cơ khí Công nghệ

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Khoa Nông học

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Nông học
 

Kỹ sư Nông học

Bộ môn Công nghệ sinh học

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Công nghệ Sinh học
 

Kỹ sư Công nghệ Sinh học

62

năm Hội nhập - Phát triển

15

Khoa / Bộ môn

887

Giảng viên - Viên chức

19274

Hecta

Tin tức - Sự kiện

Tổng hợp những thông tin mới liên quan tới các vấn đề về công tác Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục Đại học tại Việt Nam và trên Thế giới.
Thông báo về việc tổ chức thi trực tuyến (online) các môn thuộc Bộ môn Lý luận chính trị học kỳ 2, năm học 2020-2021
Thông báo về việc tổ chức thi trực tuyến (online) các môn thuộc Bộ môn Lý luận chính trị học kỳ 2, năm học 2020-2021

Thời gian tổ chức thi: – Ngày sinh viên nhận đề tiểu luận: 08g00 ngày 23/01/2022. – Ngày sinh viên…

Hình thức thi trực tuyến của các môn thi học kỳ 2, năm học 2020-2021 (đợt 2)
Hình thức thi trực tuyến của các môn thi học kỳ 2, năm học 2020-2021 (đợt 2)

Phòng Quản lý chất lượng công bố hình thức thi trực tuyến của các môn thi học kỳ 2, năm…

Thông báo đăng ký hoãn thi, vắng thi, lỗi kỹ thuật học kì 2, năm học 2020-2021 (đợt 2)
Thông báo đăng ký hoãn thi, vắng thi, lỗi kỹ thuật học kì 2, năm học 2020-2021 (đợt 2)

1. Về việc hoãn thi: Đối tượng: Sinh viên hoãn thi trong kỳ thi học kì 2, năm học 2020-2021…

Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2021 – 2022
Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2021 – 2022

Chiều ngày 26/11, Phòng Quản lý Chất lượng tổ chức hội nghị Viên chức – Người lao động năm học…

Diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA 2021
Diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA 2021

AUN-QA sẽ tổ chức diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA 2021 với chủ đề “The Way Forward: Assuring Quality in Diverse…

Thông báo về việc công bố và phúc khảo điểm thi đợt thi trực tuyến (online) học kỳ 2, năm học 2020-2021
Thông báo về việc công bố và phúc khảo điểm thi đợt thi trực tuyến (online) học kỳ 2, năm học 2020-2021

Thân gửi các em sinh viên, Phòng Quản lý chất lượng gửi đến các em sinh viên thông báo về…