Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Phòng Quản lý Chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị sự nghiệp công hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, được thành lập theo quyết định số 3413/QĐ-ĐHNL-TCCB ký ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng. Tiền thân là trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo quyết định số 796/QĐ-ĐHNL-TCHC ký ngày 04/06/2007 của Hiệu trưởng

Phòng Quản lý chất lượng được thành lập nhằm đảm bảo thực hiện khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của các bên liên quan, với phương châm chủ đạo “Liên tục đổi mới”.

Đảm bảo Chất lượng

Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện các dịch vụ về kiểm định chất lượng...

xem thêm
Khảo thí

Chủ trì xây dựng và ban hành các văn bản quản lý tiêu chuẩn hoá công tác khảo thí...

xem thêm

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Giấy chứng nhận thành viên AUN-QA

Của Mạng lưới bảo đảm chất lượng đại học ASEAN

Giấy chứng nhận thành viên AUN-QA

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Đạt chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Của Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - ĐHQG TP.HCM

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Khoa Chăn nuôi - Thú y

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Thú y

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Thú y

Khoa Công nghệ Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Công nghệ Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Công nghệ Thực phẩm

Khoa Kinh tế

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Khoa Cơ khí Công nghệ

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Khoa Nông học

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Nông học
 

Kỹ sư Nông học

Bộ môn Công nghệ sinh học

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Công nghệ Sinh học
 

Kỹ sư Công nghệ Sinh học

62

năm Hội nhập - Phát triển

15

Khoa / Bộ môn

887

Giảng viên - Viên chức

19274

Hecta

Tin tức - Sự kiện

Tổng hợp những thông tin mới liên quan tới các vấn đề về công tác Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục Đại học tại Việt Nam và trên Thế giới.
Tìm ra những công cụ tốt nhất cho việc học tập trực tuyến và kết hợp
Tìm ra những công cụ tốt nhất cho việc học tập trực tuyến và kết hợp

Sự kiện “Building Better higher education on the foundation of great teaching” do REMOTE tổ chức là một diễn đàn…

Đăng Ký Phúc Khảo Điểm Thi Học Kỳ 1, Năm Học 2020 – 2021
Đăng Ký Phúc Khảo Điểm Thi Học Kỳ 1, Năm Học 2020 – 2021

Phòng Quản lý chất lượng thông báo về việc đăng ký khảo điểm thi học kỳ 1, năm học 2020…

Hội nghị chuyên gia của Nhóm công tác ASEAN+3 (APTWG) thảo luận về triển vọng và thực thi việc học tập trực tuyến sau COVID
Hội nghị chuyên gia của Nhóm công tác ASEAN+3 (APTWG) thảo luận về triển vọng và thực thi việc học tập trực tuyến sau COVID

Hội nghị chuyên gia APTWG với chủ đề “Institutional Provision for New Modes of Higher Education” được tổ chức vào…

Khai giảng khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp khóa 16
Khai giảng khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp khóa 16

Sáng 8/3/2021, tại Khu Công nghệ Phần mềm, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM (CEA – VNUHCM)…

38 trường đại học ASEAN được đánh giá thông qua Hệ thống xếp hạng khu vực UPM
38 trường đại học ASEAN được đánh giá thông qua Hệ thống xếp hạng khu vực UPM

Hệ thống xếp hạng University Performance Metrics (UPM) được cập nhật vào ngày 10 tháng 02 năm 2021 có 38…

Đánh giá AUN-QA trong tháng hai và kế hoạch cho tháng ba
Đánh giá AUN-QA trong tháng hai và kế hoạch cho tháng ba

Kể từ khi thực hiện đánh giá AUN-QA bằng phương thức trực tuyến trong năm 2020, AUN-QA đã không ngừng…