Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Phòng Quản lý Chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị sự nghiệp công hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, được thành lập theo quyết định số 3413/QĐ-ĐHNL-TCCB ký ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng. Tiền thân là trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo quyết định số 796/QĐ-ĐHNL-TCHC ký ngày 04/06/2007 của Hiệu trưởng

Phòng Quản lý chất lượng được thành lập nhằm đảm bảo thực hiện khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của các bên liên quan, với phương châm chủ đạo “Liên tục đổi mới”.

Đảm bảo Chất lượng

Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện các dịch vụ về kiểm định chất lượng...

xem thêm
Khảo thí

Chủ trì xây dựng và ban hành các văn bản quản lý tiêu chuẩn hoá công tác khảo thí...

xem thêm

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Giấy chứng nhận thành viên AUN-QA

Của Mạng lưới bảo đảm chất lượng đại học ASEAN

Giấy chứng nhận thành viên AUN-QA

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Đạt chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Của Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - ĐHQG TP.HCM

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Khoa Chăn nuôi - Thú y

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Thú y

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Thú y

Khoa Công nghệ Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Công nghệ Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Công nghệ Thực phẩm

Khoa Kinh tế

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Khoa Cơ khí Công nghệ

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Khoa Nông học

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Nông học
 

Kỹ sư Nông học

Bộ môn Công nghệ sinh học

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Công nghệ Sinh học
 

Kỹ sư Công nghệ Sinh học

62

năm Hội nhập - Phát triển

15

Khoa / Bộ môn

887

Giảng viên - Viên chức

19274

Hecta

Tin tức - Sự kiện

Tổng hợp những thông tin mới liên quan tới các vấn đề về công tác Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục Đại học tại Việt Nam và trên Thế giới.
Chương trình Webinar Đánh giá từ xa theo AUN-QA: Công tác chuẩn bị trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam
Chương trình Webinar Đánh giá từ xa theo AUN-QA: Công tác chuẩn bị trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam

Sáng ngày 18/9, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức…

Diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA lần thứ 3 Going Digital: Assuring Quality in Assessment
Diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA lần thứ 3 Going Digital: Assuring Quality in Assessment

Diễn đàn trực tuyến ASEAN-QA lần thứ 3 với chủ đề “Going Digital: Assuring Quality in Assessment” được tổ chức…

Trường Đại học Nông lâm TP.HCM công bố hội đồng trường
Trường Đại học Nông lâm TP.HCM công bố hội đồng trường

Sáng 1/9, trường Đại học Nông lâm TP.HCM đã công bố các thành viên Hội đồng trường, Chủ tịch Hội…

Ra mắt University Performance Metrics (UPM) –  Bước đầu hướng tới hệ thống xếp hạng do Việt Nam phát triển
Ra mắt University Performance Metrics (UPM) – Bước đầu hướng tới hệ thống xếp hạng do Việt Nam phát triển

Ngày 18/8/2020, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN…

Chuyên gia AUN-QA đã sẵn sàng để đánh giá ngoài trực tuyến/từ xa
Chuyên gia AUN-QA đã sẵn sàng để đánh giá ngoài trực tuyến/từ xa

Vào thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020, Đoàn thư ký AUN-QA đã tổ chức phiên hướng dẫn và…

Buổi hướng dẫn bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0
Buổi hướng dẫn bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0

Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cán bộ, giảng viên tham gia vào quá trình…