Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Phòng Quản lý Chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị sự nghiệp công hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, được thành lập theo quyết định số 3413/QĐ-ĐHNL-TCCB ký ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng. Tiền thân là trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo quyết định số 796/QĐ-ĐHNL-TCHC ký ngày 04/06/2007 của Hiệu trưởng

Phòng Quản lý chất lượng được thành lập nhằm đảm bảo thực hiện khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của các bên liên quan, với phương châm chủ đạo “Liên tục đổi mới”.

Đảm bảo Chất lượng

Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện các dịch vụ về kiểm định chất lượng...

xem thêm
Khảo thí

Chủ trì xây dựng và ban hành các văn bản quản lý tiêu chuẩn hoá công tác khảo thí...

xem thêm

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Giấy chứng nhận thành viên AUN-QA

Của Mạng lưới bảo đảm chất lượng đại học ASEAN

Giấy chứng nhận thành viên AUN-QA

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Đạt chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Của Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - ĐHQG TP.HCM

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Khoa Kinh tế

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Khoa Cơ khí - Công nghệ

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản Nông sản Thực phẩm

Khoa Nông học

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Nông học
 

Kỹ sư Nông học

Khoa Khoa học Sinh học

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Kỹ sư Công nghệ Sinh học
 

Kỹ sư Công nghệ Sinh học

Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa sinh

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa sinh

Khoa Thủy sản

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Nuôi trồng thủy sản

Ngành Nuôi trồng thủy sản

Khoa Môi trường và Tài nguyên

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Kỹ thuật môi trường

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Kỹ thuật môi trường

Khoa Lâm nghiệp

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Chế biến lâm sản

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Chế biến lâm sản

Khoa Quản lý đất đai và Bất động sản

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Quản lý đất đai

Ngành Quản lý đất đai

Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Ngôn ngữ Anh

Ngành Ngôn ngữ Anh

Khoa Chăn nuôi - Thú y

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Thú y

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Thú y

Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA

Ngành Công nghệ Thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Công nghệ Thực phẩm

62

năm Hội nhập - Phát triển

15

Khoa / Bộ môn

887

Giảng viên - Viên chức

19274

Hecta

Tin tức - Sự kiện

Tổng hợp những thông tin mới liên quan tới các vấn đề về công tác Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục Đại học tại Việt Nam và trên Thế giới.
The 390th AUN-QA Programme Assessment at Nong Lam University-Ho Chi Minh City
The 390th AUN-QA Programme Assessment at Nong Lam University-Ho Chi Minh City

The 390th AUN-QA Programme Assessment at Nong Lam University-Ho Chi Minh City

Danh sách đăng ký hoãn thi học kỳ 1, năm học 2023-2024
Danh sách đăng ký hoãn thi học kỳ 1, năm học 2023-2024

Danh sách đăng ký hoãn thi học kỳ 1, năm học 2023-2024 chi tiết tại:

HỌP HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LẦN THỨ 38
HỌP HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LẦN THỨ 38

Sáng ngày 07/02/2024, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tổ chức trực tuyến phiên…

Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh có 12 CTĐT đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA
Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh có 12 CTĐT đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA

Theo thống kê từ Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo đến ngày 31/12/2023, Việt…

Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 1, năm học 2023-2024
Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 1, năm học 2023-2024

Phòng Quản lý chất lượng thông báo đến sinh viên về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 1, năm…

Sinh viên trường nào được ưu tiên tuyển dụng cao nhất?
Sinh viên trường nào được ưu tiên tuyển dụng cao nhất?

Kết quả khảo sát các cơ quan, doanh nghiệp về việc ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ…